Zpráva

Co je to vlastně tradiční rodina? A vyrostl v ní někdo z nás?
vydáno: 18.1.2018
Divadlo Tygr v tísni uvede v pátek 2.2. 2018 ve 20:00 v pražské VILE Štvanice premiéru autorské inscenace Vořezávátka o dětství, rodičovství a výchově. V režii Ivo Kristiána Kubáka a dramaturgii Marie Novákové se představí Dana Poláková, Radmila Urbanová, Martin Bohadlo a Kryštof Krhovják.

Autorská repertoárová inscenace Vořezávátka vychází z knih J. A. Komenského Informatorium školy mateřské, J. J. Rousseaua Emil, čili o vychování v překladu Antonína Krejcara, A. S. Makarenka O výchově dětí v rodině v překladu Josefy Slánské a Lyndy Madarasové a Co se děje s mým tělem v překladu Jany Paulové. Rovněž reflektuje výchovné metody herců a jejich zkušenosti v  životních rolích dítěte, matky, otce a babičky.

„Došli jsme společně ke zjištění, že rodič (nebo zkrátka vychovatel) nemá šanci vychovávat podle nějakých teorií, že všechna pravidla, ideály a předsevzetí přijdou dříve či později vniveč, že není možné se vyvarovat chyb, že všichni děláme, co můžeme a je to pro obě strany velká dřina. Snad se všichni nakonec potkáme jako dospělí a zasmějeme se tomu. Tuhle zprávu se pokusíme divákům předat…,“ dodává dramaturgyně a autorka Marie Nováková.

Silné osobní téma rodiny a výchovy doprovází dramaturgickou linii Tygra v tísni již od autorské absolventské inscenace Otcizení, která vznikla na DAMU pod vedením pedagogů Darii Ullrichové a Jana Nebeského. Později uvedená adaptace Vaculíkových Morčat zobrazuje nebezpečný koloběh frustrace a týrání pronikající z oficiálních institucí do soukromí rodiny, také Loužného Synáčci poukazují na chorobný vliv školy a ideologie na duši dospívajícího člověka – na obě tyto Tygří inscenace Vořezávátka svým obsahem navazují. Jedná se o přirozené pokračování linie o rodině, outsiderství a tlaku autorit na malé lidské tvory.

Rodinná témata jsou u Tygra v tísni výživným dramatickým materiálem a dokazují, že naše rodinné vztahy nás zásadně ovlivňují v životě i tvorbě – přesto nejde v případě Vořezávátek o osobní zpověď, nebo psychoterapii – inscenace Vořezávátka zkoumá problematiku výchovy z různých úhlů a hlavně z velkého nadhledu.

zdroj zprávy: Lucie Kociánová