Zpráva

Divadlo X10 uvádí projekt pro online i offline prostředí Tribuna X10
vydáno: 9.4.2021
Projekt Tribuna X10 je založen na projevech význačných osobností české politiky a kultury, které ovlivnily svými veřejnými proslovy chápání skutečnosti v uzlových momentech české novodobé historie. K účasti bylo vyzváno deset režisérů spolupracujících s českými nezávislými divadly (Anna Klimešová, Kamila Polívková, Tereza Říhová, Jakub Čermák, Jan Frič, Štěpán Gajdoš, Tomáš Loužný, Ian Mikyska, Jiří Ondra, Ondřej Štefaňák) a deset herců, kteří kontinuálně spolupracují s Divadlem X10.

Na základě losování vznikly tvůrčí dvojice, které připraví video nahrávku příslušného projevu ve veřejném prostoru. Záznam losování byl zveřejněn 8. 4. na YouTube kanálu a sociálních sítích Divadla X10 a každý následující čtvrtek budou mít diváci možnost zhlédnout jeden z deseti proslovů zpracovaných režijně-hereckým tandemem. Celý projekt bude zakončen 23. 6. uvedením všech výstupů živě v rámci komponovaného večera přímo na jevišti Divadla X10.

Odborným konzultantem projektu se stal historik Mgr. Libor Svoboda, PhD., který působí v Ústavu pro studium totalitních režimů a zaměřuje se mimo jiné na moderní české dějiny. „Ve spolupráci s dramaturgií a Liborem Svobodou jsme vymezili deset výrazných témat, které procházejí českými novodobými dějinami a k těmto tématům hledali tři konkrétní projevy,“ dodává umělecký šéf Divadla X10 Ondřej Štefaňák. „Tvůrčí týmy mají možnost vybrat si pouze jeden z nich nebo udělat kompilát v časovém horizontu deseti minut.“ Jednotlivá témata byla k tvůrčím týmům také přiřazena losem. Objevují se mezi nimi např. „Barikády“, „Slovenský hlas“, „Umělci v politické akci“, „Vědomá lež“ a další.

Divadlo X10 svým projektem sebevědomě reaguje na omezení divadelního provozu i současnou krizovou společenskou situaci, ve které jsou občané denně vystavováni nejrůznějším prohlášením a projevům. Prostřednictvím konfrontace s projevy novodobé české historie je možné nahlížet současnou krizi v širším kontextu, který odhaluje principy manipulace i podpory, sobectví a sounáležitosti, populismu i pravdivého pojmenování stavu věcí.

Teaser k projektu a záznam losování najdete na YouTube kanálu Divadla X10.

zdroj zprávy: Barbora Koláčková