Zpráva

Franz Kafka letos oslaví 90. umřeniny
vydáno: 23.5.2014
K 90. výročí úmrtí spisovatele Franze Kafky uvede umělecký soubor SEKTOR PRO HOSTY v sále Společnost Franze Kafky představení nazvané Franz KafKABARET. Inscenace inspirovaná Kafkovým životem a dílem se ponese v duchu německého meziválečného kabaretu a bude groteskní „umřeninovou“ oslavou s podtitulem Happy Deathday, Dear Franzi. Slavnostní premiéra se uskuteční v den výročí Kafkovy smrti v pondělí 2. června 2014. Projekt bude uváděn od 29.5. do 1.6. v české verzi a od 4.6. do 12.6. v anglické verzi.

Kafka patří k nejvýznamnějším pražským spisovatelům. Jeho mezinárodní věhlas, dnes již ikonické motivy z jeho knih i pohnutý životní osud z něj učinily mezinárodní celebritu na pomezí existenciální literatury a kulturního průmyslu. Tento paradox celosvětově populárního pražského introverta je jedním z hlavních stavebních kamenů inscenace.

„Nabízet nové interpretace Franze Kafky je jedním z hlavních poslání naší společnosti. Nahlížet na Kafku skrze humor a nadsázku je originální, tradicí nezatížená cesta, která může tohoto existenciálního autora přiblížit mnoha novým čtenářům,“ říká Markéta Mališová, ředitelka Společnosti Franze Kafky, kde bude představení uváděno. „Stoleté výročí oslaví i Kafkův román Proces, takže budeme letos slavit dvakrát,“ dodává Mališová.

Představení vypráví příběh upadající kočovné kabaretní společnosti, která se ve svém každodenním boji o přežití snaží diváky zabavit proměnami v brouka, soudními řízeními a či letními produkcemi z Oklahomy. Inscenace spojuje Kafkovu silnou obraznost, humor, absurditu i existenciální přesah. Režisér inscenace Martin Falář říká: „Kafka ve svém díle čtenářům nenabízí objektivní pohled na svět, ale metaforické vyjádření svých prožitků a duševních stavů. A protože jeho základním stavebním kamenem je absurdita v pohledu na svět, budeme stejnou absurditu uplatňovat vůči Kafkovi. Chceme z něj představit témata, která jsou v jeho dílech většinou opomíjena, jako je láska, radost ze života či pocity štěstí.“

Franz KafKabaret bude uváděn rovněž v anglické verzi. Turistům i cizincům žijícím v Praze tak bude také nabídnuta možnost zažít originální českou uměleckou produkci.
„Praha Kafkovy doby byla multietnická komunita, kde žili Češi, Němci a Židé. Vícejazyčný kabaret tak odpovídá atmosféře, kterou mohli zažít návštěvníci hlavního města ve 20. letech,“ říká producent projektu Kryštof Šafer ze společnosti Bullfilm a dodává: „Je až s podivem, jak málo se Franzem Kafkou toto město na poli kultury a umění prezentuje, přitom je to místo, kam tento autor zcela nezpochybnitelně patří.“

Inscenuje umělecký soubor Sektor pro hosty, který má na svém repertoáru původní drama Mlčení s T. G. Masarykem inspirované Karlem Čapkem či českou premiéru dramatizace románu Roberta Musila Muž bez vlastností, poprvé uvedenou v rámci off-programu 18. ročníku Pražského divadelního festivalu německého jazyka v loňském roce.