Zpráva

Nový projekt brněnské taneční komunity v BuranTeatru
vydáno: 23.11.2020
BuranTeatr, Orbita a Spolek Z druhé strany – tři výrazné nezávislé subjekty, jejichž dramaturgie volně osciluje mezi pohybovým divadlem a tancem, spojí v letošní divadelní sezóně své síly a vytvoří jedinečný pohybově-taneční projekt s názvem EIGHT CUPS AND THE DEVIL. Půjde o první premiéru, kterou uvede BuranTeatr v divadelní sezóně 2020/2021. Toto umělecké dílo na pomezí divadla, tance a soudobé hudby budete moci poprvé spatřit 27. prosince 2020 v online prostoru, živá premiéra se přesouvá na rok 2021.

Eight cups and the Devil je přirozeným vyústěním dlouhodobé spolupráce performerů a tanečníků Roberty Legros Štěpánkové a Tomáše Janypky na projektu IMMEDIATUS/Série okamžitých nocí, na kterých participují od léta 2018. Stejně jako IMMEDIATUS vyrůstá i projekt Eight cups and the Devil z principů techniky instantní kompozice - okamžité vytváření choreografie v čase a prostoru a je součástí výzkumu jejích kontextů. „Instantní kompozice je velmi spjata s prostorem, ve kterém vzniká, je založena na jemných reakcích na impulzy, jde o cílené směrování těla v konkrétním čase, podstatné je propojení s partnerem, vzájemné naslouchání, ale také pravidelný trénink,“ říká o této technice tanečnice a performerka Roberta Legros Štěpánková. Na rozdíl od projektu IMMEDIATUS, jehož jedinečnost spočívá v neopakovatelnosti, bude Eight cups and the Devil pravidelně reprízován právě v prostoru brněnského BuranTeatru.

Za konceptem připravovaného projektu stojí dvojice tvůrců Roberta Legros Štěpánková a Tomáš Janypka, kteří se jako tvůrci či lektoři v BuranTeatru pravidelně objevují. Roberta Legros Štěpánková je choreografka a tanečnice rozvíjející ve své práci techniku instantní kompozice, ale také lektorka a psychoterapeutka orientovaná na tělo, zakladatelka spolku Orbita zaměřeného na oblast tance a performativních umění. Její spojení s Tomášem Janypkou – performerem, tanečníkem, lektorem a jedním ze zakládajících členů Spolku Z druhé strany, mezinárodního kolektivu aktivně umělecky působícího na poli současného fyzického divadla, tance, performance a klaunského umění – není zdaleka první a zřejmě ani poslední uměleckou spoluprací.

Ideový záměr tvůrců se zrodil v září 2019, kdy každý z nich vytáhl z balíčku tarotových karet jednu kartu – „Eigth cups“ a „Devil“ – princip náhody se stává určujícím principem, od kterého se následně odvíjí koncepční a choreografické pojetí celku. Performeři akcentují téma vztahu dvou lidí, kteří spolu žijí a nevědí o tom, dotýkají se motivů závislosti a touhy, kterou si člověk v závislosti na druhém člověku vytváří sám a zcela dobrovolně. „Zaměříme se na negativní konotace a stinné stránky lidské povahy – ve snaze zachytit potlačované, podvědomé sféry bytí, které jsou součástí každého z nás, avšak v každodenním bytí jim nevěnujeme takovou pozornost,“ říkají autoři konceptu. Společně budou vytvářet kontrapunkt ke každodennosti bytí vycházejíc z principů logiky obyčejnosti, snu a tzv. snové reality. Toto vše nejen ve vztahu k sobě samým, sobě navzájem, ale i ve vztahu k objektům se kterými pracují a pomocí nichž tvoří.

Autoři kladou stejný důraz na všechny umělecké složky vznikajícího díla. Hudba, vytvářená Ivanem Palackým, vychází z pohybově-taneční složky a naopak, na jevišti bude vznikat v okamžité reakci na impulzy performerů a tanečníků. V jednoduché scénografii bude dominantou světelný design Mathieua Legrose podporující silné vizuální kompozice umocňující každodenní a obyčejné stejně jako snové a surreální. Performeři se zaměří také na práci s předměty v rovině symbolické a v rovině hledání nových významů těchto předmětů, ale i sebe samých ve vztahu k prostoru.

Zapojením se do tohoto koprodukčního projektu nezávislých subjektů věnujících se oblasti pohybového divadla a tance chce divadlo BuranTeatr aktivně podpořit a zároveň upozornit na kvalitní a rozrůstající se brněnskou komunitu nezávislých tvůrců a jejich naléhavou potřebu místa/prostoru ke kontinuální tvorbě. Právě BuranTeatr je tímto místem. „Jedním ze základních poslání BuranTeatru jako tvůrčí platformy je dlouhodobá práce na podpoře a budování stálé a kvalitní pohybové a taneční komunity koketující s divadlem. Robertu i Tomáše dlouhodobě sledujeme a jsme s nimi v aktivním kontaktu, proto je velmi přirozené, že toto sousedství vyústilo v podobě velkého koprodukčního projektu. Tvůrci z pohybové a taneční komunity odcházejí z Brna, protože tu doposud nebyla organizace, která by za nimi stála, která by jim poskytla zázemí a pocit, že se tady můžou cítit doma. BuranTeatr chce být místem, díky kterému si tvůrci s ohromným potenciálem a kvalitami vyberou právě město Brno za svoji domovskou lokalitu a v tomto kontextu dělá v současné době rozsáhlé dramaturgické, personální i prostorové změny,“ říká umělecký šéf divadla BuranTeatr Juraj Augustín.

BuranTeatr & ZDRUHESTRANY & ORBITA Coproduction
EIGHT CUPS AND THE DEVIL

autoři konceptu: Roberta Legros Štěpánková, Tomáš Janypka
choreografie a tanec: Roberta Legros Štěpánková, Tomáš Janypka
hudba: Ivan Palacký
světelný design: Matthieu Legros
dramaturgická spolupráce: Šimon Peták
produkce: Roberta Legros Štěpánková

Speciálním uměleckým hostem pro kameru a tvorbu filmu je Petra Bučková.
Premiéra se koná 27. prosince 2020 v BuranTeatru.


zdroj zprávy: Dagmar Husárová