Počet komentářů: 0
Nový komentář

Zpráva z...
Divadlo Disk

Oslavy 60 let KALD DAMU
[26.11.2012]
KATEDRA ALTERNATIVNÍHO A LOUTKOVÉHO DIVADLA DAMU slaví 60 let. Výjimečnému výročí zasvětila první prosincové pondělí. Oslavy budou rozděleny na tři části – dopolední sympozium, odpolední prezentace a večerní společenský program. Podrobný program i smysl celé akce přibližuje vedoucí KALD DAMU Jiří Havelka.

Jirko, vy už jste šedesáté výročí KALD DAMU tak trochu oslavili začátkem října. Čím jsou letošní oslavy výjimečné?
J. H. Ten název „oslavy“ je samozřejmě myšlen trochu ironicky. Jde spíš o příležitost nahlédnout současný stav katedry prizmatem minulosti s výhledem do budoucnosti. Oslavy probíhají vlastně celý zimní semestr. Začaly při otevření akademického roku 3. října a ten začátek byl koncipován jako pohled dovnitř katedry. Představily se inscenační vize našich magisterských studentů a především výzkumné projekty našich doktorandů. Pak přišly na řadu krátké prezentace nedávných absolventů, kteří buď formou komentované slideshow, nebo i praktických ukázek dali nahlédnout do svého způsobu divadelního myšlení, svého stylu, jejž začali formovat na katedře a postupně ho specifikovali třeba už i ve vlastním souboru. Tak se představily Spitfire Company, La Putyka, Matija Solce nebo Športniki.

A co se tedy bude dít přímo 3. prosince?
J. H. Třetího prosince bychom se chtěli naopak otevřít ven, mělo by jít více o setkání. Setkání absolventů, pedagogů a přátel KALD DAMU. Dopoledne proběhne sympozium, odpoledne by měly být po celé katedře prezentační ukázky tvůrců či skupin více či méně s katedrou (nebo s jejími pedagogy) spojených (např. Handa Gote, SKUTR, Vosto5, Buchty a Loutky, Boca Loca Lab, Divadlo Continuo...) a večer by měl být spíše hudební – flexibilní hudební těleso naší katedry vedené dlouholetým pedagogem a hudebníkem Vráťou Šrámkem připraví několik skladeb též s účastí hostů z řad bývalých absolventů. Tam už jde skutečně především o setkání co největšího počtu lidí, kteří katedrou prošli – ať už v jakémkoli významu toho slova. Třeba i doslovném.

Tématem sympozia bude otázka, zda může být umělecká vysoká škola laboratoří. Můžete odtajnit některé hosty a přednášející?
J. H. Oslovili jsme většinu významných pedagogů z kateder podobného zaměření, někteří jsou stále v jednání. Z českých a slovenských hostů by se měli určitě zúčastnit prof. Karel Makonj, prof. Jan Císař, ale také prof. Jan Uličianský, Doc. Ida Hlediková, MgA. Marica Mikulová, MgA. Peter Čisárik. Účast předběžně potvrdili například prof. Wieslaw Czoplinski (Bialystok), prof. Hartmuth Lorenz (Berlin Hochschule fur Schauspielkunst), Dr. Philipp Schulte (Institut fo Applied Theatre Studies, Giessen), Eleanor Margolies (Central School for Speech and Drama, London) či Lucile Bodson (Institut international de la marionnette, Charleville).

Podařilo se Vám obeslat všechny bývalé absolventy?
J. H. Dohledat všechny adresy a pokusit se obeslat pozvánkami všechny bývalé absolventy je administrativně, finančně i jinak velmi náročné, ne-li takřka nemožné. E-mailové kontakty máme jen na absolventy z poslední doby. Rádi bychom proto požádali o pomoc s šířením této zprávy nejen média, ale v podstatě celou divadelní veřejnost. Předem děkuji za pomoc a věřím, že se 3. prosince opravdu všichni setkáme.

Třetího prosince oslavy vyvrcholí a skončí, nebo chystáte i nějaké pokračování po Novém roce?
J. H. Oslavy budou zakončeny 1.–5.2.2013 v rámci školního festivalu PROCES (neboli zimních klauzur KALD). Takže pokud by Vás zajímala současná situace naší katedry, či lépe řečeno její vize, nenechte si klauzury ujít!


Program oslav 60 let KALD DAMU

3. prosince 2012 / Divadlo DISK, Řetízek a veškeré prostory katedry / Setkání pamětníků, absolventů, studentů, pedagogů a přátel KALD DAMU.


1. část / Sympozium

Téma: Může být umělecká vysoká škola laboratoří?

Účastníci: Pedagogové, vedoucí zahraničních kateder podobného zaměření, absolventi, doktorandi a studenti.

Dopoledne: 9.30–12.00 hod. – příspěvky.
Odpoledne: 12.30–14.00 hod. – diskuse.
Tlumočení z/do AJ.


2. část / Prezentace

Kde: Ve všech prostorách katedry (Karlova 26, Praha) – Řetízek, učebny, chodby atd.

Co: Prezentace studentských projektů, nezávislých divadelních skupin, producentských center, loutkových divadel či festivalů alternativní kultury.

16.00–19.00 hod. – průchod katedrou (navštívení jednotlivých prezentačních koutků).


3. část / Setkání

Setkání všech zúčastněných, občerstvení, program, hudba, speciální hosté.

20.00–22.00 hod.
Slavnostní přivítání. / Vystoupení kapely Sometimes orchestra doplněné o bývalé absolventy a další hudební hosty. / Krátká scénická překvapení a speciální hosté. /
A loutky samy promluví o historii katedry...

22.00–24.00 hod.
Prostor na setkání.


zdroj zprávy: Ilona SmejkalováKomentáře k tématu článkuPřidat komentář

Přidat komentář

Zatím zde není žádný komentář.