Zpráva

Třistadvanáctka třeští humorně i tragicky, banálně i poeticky
vydáno: 29.9.2022

Spolek R312, který se chce ve své produkci většinou soustředit primárně na původní autorskou tvorbu, tentokrát sáhne po „cizím“ textu a uvede méně známou aktovku Eugèna Ionesca Třeštění ve dvou. Hra pojednávající o sice nesezdaném, ale v podstatě manželském páru, který řeší své malicherné spory, zatímco venku zuří válka. Ovšem svou poetikou, hravostí a notnou dávkou ironie zapadá do poetiky, kterou si „Třistadvanáctka“ vytkla. Trojčlenný tvůrčí tým (Lumíra Přichystalová, Jan Večeřa, Anna Olejníková) uvede premiéru inscenace 7.10. v divadle Inspirace na Malostranském náměstí. Třeštění ve dvou bude také první premiéra, kterou tento spolek uvede po covidu, který zmrazil jeho činnost takřka v momentě jeho založení.

Třeštění by se mohlo zvláště při aktuální geopolitické situaci zdát jako mimořádný dramaturgický objev – lidé vedou své domácí žabomyší války a během toho jim venku probíhající válka ubírá jistoty a životního prostoru. Inscenátoři se ovšem snaží nebýt prvosignálně aktuální a postupují a přistupují k látce v duchu citátu samotného autora Eugèna Ionesca : „Žádná společnost nedokázala odstranit lidský smutek, žádný politický systém nás nedokáže zbavit bolesti života, strachu ze smrti, touhy po absolutnu. Je to lidský stav, který řídí stav společenský, nikoli naopak.“

Jedná se tedy hlavně o příběh dvou lidí, kteří v konfrontaci s vnějším světem podléhají svým úzkostem a strachu, přičemž válečný stav je jen jednou z variant toho, čím může postavy hry, ale i nás samotné vnější svět děsit.

Eugène Ionesco
Třeštění ve dvou

Režie: kolektiv
Dramaturgicko-režijní spolupráce: Jan Hančil
Hrají: Lumíra Přichystalová, Jan Večeřa, Anna Olejníková

Premiéra: Pátek 7. října 2022 v Divadle Inspirace
Nejbližší reprízy: 4. listopadu, 18. listopadu, 25. listopadu

zdroj zprávy: Jan Večeřa