Zpráva

V říjnu slaví Hudební scéna Městského divadla Brno 15 let existence!
vydáno: 2.10.2019
Před patnácti lety, ve dnech 1. až 3. října 2004, byla slavnostními premiérami muzikálu Vlasy (Hair) otevřena druhá divadelní budova Městského divadla Brno. Soubor se již od devadesátých let systematicky věnoval muzikálové tvorbě, která však leckdy narážela na technické požadavky, související s nedostatečně vybavenou budovou...

Soudobé muzikálové tituly, to je velká show se světly a technickými vymoženostmi, které nebyly v sále desítky let starém realizovatelné. Tehdejší vedení v čele s ředitelem Stanislavem Mošou tedy přikročilo k jednání s Ministerstvem kultury a dalšími institucemi, až se podařilo získat potřebná povolení a zahájit stavbu nové budovy, která je v současné době jedním z nejmoderněji vybavených divadel pro provozování muzikálových produkcí. Základní kameny, které byly přivezeny do Brna z Dolních Věstonic a dokonce až z Broadwaye, byly položeny 17. listopadu 2001. „Oba souvisejí s naší dramaturgií. Ten broadwayský má odkazovat na kolébku muzikálu, z níž čerpáme tituly tzv. světové, a ten z Dolních Věstonic pak symbolizuje naši touhu po originálních projektech českých autorů,“ vysvětluje ředitel MdB Stanislav Moša. A pak už budova architektů Romana Macha a Jozefa Kubína rostla Brňanům před očima. Potvrzením jejich úspěšně odvedené práce byla mimo jiné i ocenění, která stavba získala: 1. místo v soutěži o nejlepší stavbu Jihomoravského kraje, Stavba roku 2004, čestné uznání v soutěži o nejlepší investici roku TOP INVEST.

Od slavnostního otevření tedy uplynulo již patnáct let a během té doby si Hudební scéna Městského divadla Brno našla v brněnské kultuře své pevné místo. Vždyť mnohdy máme pocit, že tu stojí snad odjakživa a my si můžeme vybírat z pestrého programu světově známých muzikálů i původních kousků českých skladatelů a libretistů. „Divák má na naší scéně možnost vidět obdobnou plejádu představení jako na londýnském West Endu, většinou ve srovnatelném, mnohdy i vydařenějším jevištním zpracování,“ potvrzuje herec, režisér a muzikálový umělecký šéf Petr Gazdík. Oněch uplynulých 15 let bylo opravdu plodných, MdB během nich odehrálo 2 905 představení a koncertů pro 1 780 893 diváků (počítáno k 30. 9. 2019)! „Počet premiér k datu jubilea činí 68 premiérovaných titulů. K nim je však nutno připočítat ještě patnáct koncertních představení. Ve vzpomínaném období jsme uvedli osmnáct inscenací ve světových premiérách a ke zcela původním titulům lze přičíst právě oněch patnáct koncertních představení,“ upřesňuje ředitel Stanislav Moša.

Uplynulá léta a uvedené inscenace připomene Městské divadlo Brno dvěma exkluzívními koncerty 5. a 6. října, kde jinde než na Hudební scéně. Večer režijně připraví Igor Ondříček, který na jeviště pozve své kolegy jako Dušana Vitázka, Markétu Sedláčkovou, Janu Musilovou, Petra Štěpána, Viktóriu Matušovovou, Petra Gazdíka, Kateřinu Marii Fialovou a mnohé další. Herce bude doprovázet početný orchestr MdB pod dirigentskou taktovkou Dana Kalouska.

zdroj zprávy: Lenka Pazourková