Počet komentářů: 0
Nový komentář

Zpráva z...
Městské divadlo Kladno

Výběrové řízení Městského divadla Kladno
[15.10.2019]
Jednatelka společnosti Divadla Kladno, s. r. o.
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice
umělecký šéf činoherního souboru Městské divadlo Kladno


Zájemce žádáme o zaslání
• přihlášky, která musí obsahovat označení výběrového řízení, jméno, příjmení, titul, datum narození, kontaktní adresu, telefon a e-mail, datum a vlastnoruční podpis uchazeče
• výpisu z rejstříku trestů
• strukturovaného profesního životopisu s údaji o vzdělání, dosavadních zaměstnáních a umělecké praxi
• dokladu o dosaženém vzdělání
• koncepce řízení uměleckého souboru činohry a nástin dramaturgického plánu s výhledem tří sezón na max. 5 stran formátu A4
• úvahu o poslání činoherního souboru v konkrétních regionálních podmínkách na max. 2 strany textu formátu A4
• motivačního dopisu na max. 1 stranu formátu A4
• referencí
• prohlášení uchazeče v následujícím znění: „Poskytnutím svých osobních údajů pro přihlášku do výběrového řízení dávám ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, souhlas k jejich zpracování.“

Požadujeme:
• praxi v divadle minimálně po dobu 5 let
• vysokoškolské vzdělání v oboru dramatických umění
• organizační a řídící schopnosti
• odpovídající komunikační schopnosti
• občanskou, morální a trestní bezúhonnost

Výhodou může být:
• zkušenost s řízením divadelního souboru

Místo výkonu práce je v Kladně a předpokládaný termín nástupu je od 1. 1. 2020 nebo po vzájemné dohodě. Podklady zašlete tak, aby je vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 12. prosince 2019 do 14:00 hodin, na adresu:
Společnost Divadla Kladno s. r. o.
Jednatelka Doc. Irena Žantovská, Ph. D.
Divadelní 1702
272 01 Kladno
Obálku označte textem: „NEOTVÍRAT – Výběrové řízení – pozice umělecký šéf činohry“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu bez udání důvodu. Předpokládaný termín pohovorů je 18. prosince 2019.
.Komentáře k tématu článkuPřidat komentář

Přidat komentář

Zatím zde není žádný komentář.