Zpráva

Divadlo Komedie zve své návštěvníky k Dialogům
[21.10.2009]
26. října 2009 proběhne po představení Goebbels / Baarová první setkání z cyklu nazvaného Dialogy o... Hlavní snahou tohoto cyklu je vytvoření podmínek pro dialogické setkání tvůrců s odborníky a diváky pojaté jako tvůrčí proces, jako nástroj inspirace i jako reflexe společensko-kulturní situace v širším kontextu. Právě inscenace Goebbels / Baarová přináší řadu přesahových témat, která se často objevují i v kritických ohlasech na její premiéru.

Cyklu Dialogy o... je určen všem divákům a návštěvníkům Divadla Komedie, kteří cítí potřebu reflektovat z širšího úhlu pohledu témata, jichž se dotýkají inscenace Pražského komorního divadla, a inscenační postupy použité při jejich realizaci.

Setkání budou probíhat vždy v dolním foyer Divadla Komedie po skončení představení, vstup na ně je volný. První setkání proběhne za účasti představitelů Josepha Goebbelse – Martina Pechláta a Lídy Baarové – Gabriely Míčové, autorů obou částí textu: Olivera Reeseho (intendanta Frankfurtské činohry), Dušana D. Pařízka (autora druhé části textu a režiséra inscenace), zástupců Nadace Člověk v tísni, jíž je celý večer věnován, a dalších hostů. Simultánní tlumočení je zajištěno.