Blog uživatelů i-divadla

Divadlo, dotace, komerce - 1. část
vydáno: 23.4.2023, Rejpalka

Málokdo si uvědomuje, že ačkoli stát/vláda řeší ze státního rozpočtu mj. armádu, sociální otázky (důchody, dávky atp.) tak přispívá i na kulturu. Jedná se o tzv. dotovaná a nedotovaná divadla. Circa od 90. se dotace na kulturu snižují, v poslední době se tak např. divadlo Bez zábradlí stalo divadlem zcela komerčním. 

Rozdíl mezi komerčním a “dotovaným” divadlem je v tom, že komerční divadlo je financováno ze soukromých zdrojů, jako jsou investoři, sponzoři a vstupné od diváka. Naopak divadlo dotované, zřizované obcemi, (většinou obecně prospěšná společnost) je financováno z veřejných zdrojů, z rozpočtu města nebo obce, a často také z dotací příslušného kraje. Divadla v Praze tak mají nevýhodu v tom, že díky množství divadel je jen malá šance na získání dotace, která by pokryla celý provoz. Vzhledem k tomu, že se primárně věnuji divadlu hudebnímu, budu v následujících řádcích poukazovat na divadla, ve kterých se hraje muzikál a to na ose Plzeň, Praha, Brno, Ostrava.

Mimopražská divadla tak získávají dotace nejen z peněz města, který bývá zřizovatelem, ale také od příslušného kraje. Velkou výhodou je, že díky zákonu o svobodném přístupu k informacím, máte právo se dotázat jednotlivých divadel na to, jaké byly např. náklady na tvorbu jednoho představení (kostýmy, scéna, licence atp). 

V obecnosti je nejvíce komerčních divadel v Praze, oblíbená divadla Kalich, Broadway pak pracují v režimu, že si na sebe musí vydělat. Pro umělce je pak lákavá relativně vyšší gáže, protože umělci ve valné většině nejsou zaměstnanci divadla, ale jsou placeni tzv. na fakturu, většinou smlouvou o dílo. Problém pak nastává v případě, že přijde něco jako Covid nebo jiná dlouhá nemoc, kdy jsou umělci odkázáni na své úspory. 


Celkově lze říci, že rozdíl mezi komerčním divadlem a divadlem zřizovaným obcemi spočívá v jejich financování, cílech, repertoáru, řízení, finančním riziku, společenském významu a profesionálních standardech. Obě formy divadla mají své vlastní charakteristiky, výhody a omezení a plní odlišné role v kulturním životě společnosti. Divadla zřizovaná obcemi mají často větší společenský význam, protože slouží místní komunitě a podporují kulturní život v daném městě nebo obci. Mohou se také více zapojovat do kulturního vzdělávání, spolupracovat s místními školami a organizovat kulturní akce pro místní obyvatele. Komerční divadla se zaměřují především na atraktivitu pro diváky a dosahování zisku. Obě formy divadla mohou dosahovat různých profesionálních standardů. Komerční divadlo se často řídí tržními silami a atraktivitou pro diváky, zatímco divadla zřizovaná obcemi mohou být více regulována veřejnými zájmy a mohou klást důraz na uměleckou kvalitu, kulturní hodnoty a inkluzivní přístup.


Další články tohoto uživatele na blogu


Komentáře k tématu bloguPřidat komentář

Přidat komentář

Zatím zde není žádný komentář.