Halka Varhaníková


Volby

Aktuální inscenace (1)

inscenace, na kterých se podílí jako tvůrce:

Překlad

Městská divadla pražská [Divadlo ABC]

  • Diktátor  (prem.: 14.8.2021, poslední uvedení: červen 2023)


Evidované jsou pouze inscenace uváděné od doby vzniku tohoto portálu, resp. zařazení divadla.