Michal Čunderle


Volby

Neaktuální inscenace (2)

inscenace, u kterých byl autorem nebo spoluautorem:

Divadlo Minor [malá scéna]

Divadlo D21Evidované jsou pouze inscenace uváděné od doby vzniku tohoto portálu, resp. zařazení divadla.