Moira Buffini


Volby

Aktuální inscenace

Inscenace, u kterých je autorem nebo spoluautorem:

Švandovo divadlo [ostatní hosté]Evidované jsou pouze inscenace uváděné od doby vzniku tohoto portálu, resp. zařazení divadla.