Nina Sadur

v minulosti: Divadlo DISK

Volby

Neaktuální inscenace (1)

inscenace, u kterých byla autorem nebo spoluautorem:

Divadlo DISK [katedra alternativního divadla]Evidované jsou pouze inscenace uváděné od doby vzniku tohoto portálu, resp. zařazení divadla.