Počet komentářů: 0
Nový komentář

Zpráva z...
Strašnické divadlo

Divadlo X10 vstupuje do nového roku premiérou hry o Rivě a Františkovi Krieglových
[11.1.2016]
Hra A zítra mě, lásko, opět pochovej Matěje Samce je současnou reflexí životů prožitých ve stínu komunistického režimu, která bude poprvé uvedena 16. 1. 2016. Sezona bude pokračovat další původní hrou Kolaps Ondřeje Novotného, site specific inscenacemi Vzlety Valeriána Karouška autorky Terezy Verecké a Okna, okna, okna Ivany Hermové. Ve Strašnicích, kde Divadlo X10 sídlí, se i letos můžete těšit na festival straš NICE a řadu hostů. Například hned v lednu to bude brněnské HaDivadlo, které poprvé v Praze představí inscenaci Zámek (Záře integrace).

Divadlo X10 ve Strašnickém divadle se systematicky věnuje uvádění současných her v českých nebo světových premiérách. Stále důsledněji podporuje současnou českou autorskou tvorbu, jak dokládá druhá polovina této sezony. V ní budou uvedeny výhradně texty vzniklé na objednávku divadla. Prvním z nich je hra Matěje Samce A zítra mě, lásko, opět pochovej, inspirovaná životem Rivy a Františka Krieglových. František Kriegel je známý tím, že se jako jediný z politiků zavlečených v roce 1968 okupanty do Ruska nepodvolil nátlaku a odmítl podepsat Moskevský protokol. Společně s manželkou pak patřili mezi první signatáře Charty 77. Jeho žena Riva zůstává bohužel v jeho stínu, ačkoliv její život byl pozoruhodný celoživotními konfrontacemi s různými totalitními systémy. Jako mladá komunistická odbojářka byla svědkem zatčení Julia Fučíka a stala se jedinou přeživší z této sedmičlenné ilegální skupiny. Celý život se potýkala s mýtem okolo Julia Fučíka.

Na základě studia archivních materiálů vytvořil Matěj Samec současnou reflexi tématu individuality narážející na reálnou politiku, zajímá jej střet vnitřní mravnosti se stranickou disciplínou, cesta původně věřících komunistů do opozičních řad, vyrovnávání se s vlastní minulostí i vlastní cestou, vedoucí od prosazování idealistických myšlenek, přes nutnost zlomových rozhodnutí až k životu na okraji společnosti. František Kriegel zažil skutečnou moc i havlovskou moc bezmocných, v tom je téma jeho života silné. Matěj Samec však nepopisuje konkrétní historické události, ale pátrá po pocitech a prožitcích, které člověku zbývají poté, co naplnil svůj osud. Ve hře jsme svědky toho, jak staří lidé bilancují svůj život, i toho, jak v kritických chvílích pozorují chování svých přátel. V režii Viktorie Čermákové, s hudbou Jakuba Kudláče a výpravou Jany Hauskrechtové se představí herci Anita Krausová, Jiří N. Jelínek, Anna Císařovská, Matěj Nechvátal a Filip Šebšajevič.

V lednu bude hostem Divadla X10 brněnské HaDivadlo, které 23. 1. 2016 ve Strašnickém divadle uvede poprvé v Praze inscenaci Zámek (Záře integrace), analýzu „nové“ totality dneška inspirovanou posledním románem Franze Kafky. Autoři inscenace Ivan Buraj a Dagmar Radová interpretují Kafku z pohledu „tady a teď“, nacházejí konkrétní paralely a ukotvují jej v dnešní realitě. Prostřednictvím Kafky zkoumají možnosti a různé podoby individuality vyčleňující se ze společenství, ale také její následný pokus o zpětné navrácení se do kolektivu. Pokládají otázku po hranicích současné svobody a jistotách, za které jsme ochotni svobodu vyměnit.

Do konce sezony pak Divadlo X10 kromě festivalu straš NICE připravuje tři autorské premiéry. Původní hra Ondřeje Novotného Kolaps se věnuje tématu narůstající izolace a z toho plynoucí agrese jednotlivců, konkrétně narůstajícími akty „osamělých atentátníků“, jak ve světě, tak i u nás, jejichž příčinami však nejsou ideologie, ale vyšinutí člověka stresovaného moderním životem. Site specific inscenace Vzlety Valeriána Karouška, kterou píše Tereza Verecká, reflektuje život a dílo významného českého sochaře, jehož reliéf zdobí vchod do Strašnického divadla. Projekt Okna, okna, okna Ivany Hermové bude dramatickým zpracováním tématu antropologického výzkumu na téma, jaký vliv má na život člověka konkrétní výhled z okna, jakým způsobem člověk skrze okno vstupuje do interakcí se svým okolím.

zdroj zprávy: Hana SvobodováKomentáře k tématu článkuPřidat komentář

Přidat komentář

Zatím zde není žádný komentář.