Zpráva

Farma v jeskyni se ohlíží za svou dvanáctiletou existencí
vydáno: 10.10.2014
Nová scéna Národního divadla, LaFabrika, Ponec – Divadlo pro tanec, Experimentální prostor NoD a DOX – centrum pro současné umění budou od 28.10. do 1.11. hostit jedinečnou přehlídku inscenací a projektů Mezinárodního divadelního studia Farma v jeskyni. První v dvanáctileté historii českého souboru světového renomé!

Farma v jeskyni svou tvorbou překračuje hranice žánrů fyzického, tanečního i hudebního divadla. Každé představení provází bezprostřední atmosféra, nadšené reakce diváků a společná fascinace tím, co vše je možné vyjádřit pohybem a hlasem – emoce, energii, myšlenky, vztahy, pocity, vzpomínky, klíčová sdělení … Retrospektiva 12 let Farmy v jeskyni umožní příznivcům unikátního divadelního studia i těm, kteří jej dosud neznají, vidět během několika dnů v Praze to nejlepší z dosavadní tvorby. Nenechte si ujít mimořádně intenzivní zážitek – na vlastní kůži! Přehlídka začne 28.10., v Den vzniku samostatného československého státu, což není náhoda. Farma v jeskyni tak symbolicky odkazuje k faktu, že přestože pracuje v mezinárodním složení, stále se cítí být českým souborem, s úspěchem prezentujícím nezávislé divadlo po celém světě.

„Festival v jednom týdnu ukáže těm návštěvníkům, kteří si ho dají vcelku, cestu dvanácti lety souboru nejen v inscenacích prezentovaných na různých pražských scénách, ale i atraktivní videoukázky z výprav souboru za rozličnými kulturami a tématy, sympozium o tvorbě Farmy v jeskyni, dílnu a zajímavého hosta – španělského choreografa Daniela Abreu,“ rekapituluje zakladatel a klíčová osobnost Farmy v jeskyni Viliam Dočolomanský a dodává: „Festival 12 let Farmy v jeskyni je poděkováním městu Praha, našim divákům a všem přátelům, institucím, donátorům a umělcům, kteří pomáhali a pomáhají tomu, že jsme jako nezávislé, laboratorní, mezinárodní uskupení mohli a stále můžeme tvořit kontinuálně a zanechávat tak stopu, jež může inspirovat a dávat něco ostatním. Každý další rok, kdy soubor může nadále pokračovat, je malý zázrak. Rád bych pozval nejen nejširší diváckou obec, která naši práci ještě nezná, ale i příznivce a divadelníky, kteří naši tvorbu sledují, protože jsem přesvědčený, že právě formou této přehlídky se mnohé z toho, co Farma v jeskyni je a může být, ukáže zřetelněji."

Retrospektivu 12 let Farmy v jeskyni předznamená taneční intervence s mezinárodní účastí performerů ze Švédska, Izraele, Slovenska, Koreje, Vietnamu a ČR – 21.10. na piazzetě ND – originální pozvánka na celý festival. Od 28.10. do 1.11. pak budou k vidění zásadní inscenace a projekty Farmy v jeskyni: Divadlo, Informátoři, Čekárna se švédskou tanečnicí Charlottou Öfverholm a Sclavi – Emigrantova píseň.

Divadlo: Ironicky nazvaná inscenace Divadlo je jako černá mše, která porušuje hranice mezi těmi, kdo se dívají a těmi, kdo se dávají. Divadlo je hledáním lidské svobody uvnitř společenského systému. Svoboda se však postupně stává jen hrou, divadlem. Pro koho a proč to hrajeme?

Informátoři: Nejnovější představení Farmy v jeskyni. Inspirací se stala kauza spojená se známou potravinovou korporací, jež měla skandální soudní dohru minulý rok. Výchozím bodem byly rozhovory s obětmi kauzy a s vlivnými korporátními lobbisty v Bruselu. Informátoři jsou sondou, zkoumající, co je za systémem, ve kterém žijeme.

Čekárna: V čekárně železniční stanice Žilina – Záriečie, ze které byli během druhé světové války deportováni Židé ze Slovenského státu, se jako v meziprostoru potkávají „náhodní“ cestující a nenáhodně se tam vracejí mrtví. V banálním vztahovém trojúhelníku se kumuluje privátní násilí, evokující nezhojené historické trauma, ze kterého pořád roste tichý nacionalizmus.

Sclavi – Emigrantova píseň: Legendární představení o slovanských emigrantech, vracejících se na začátku minulého století domů z Ameriky, kterému předcházel výzkum ukrajinských a rusínských písní. V dnešních dnech nanejvýš aktuální inscenace, dokládající nadčasovost témat zpracovávaných studiem Farma v jeskyni.

Jedním z vrcholů programu bude první vystoupení známého španělského performera Daniela Abreua v České republice – 1.11., 20.00, Experimentální prostor NoD. Součástí přehlídky 12 let Farmy v jeskyni budou zdarma přístupné projekce dokumentů o tomto souboru v originálních sklenících umístěných v La Fabrice, divadle Ponec, NoD a v Doxu. Skleníky mají být metaforou – ochranou pro růst a rozvoj během dvanáctileté existence, k dispozici budou letáky a CD s představeními a další informace o Farmě v jeskyni. Pohled předních evropských teoretiků na tvorbu a výzkum Viliama Dočolomanského a souboru Farma v jeskyni nabídne mezinárodní sympozium Farma v jeskyni střední Evropy, 29.10. v DOXu. Na retrospektivu od 3. do 7.11. naváže dílna Tvorba divadelního jazyka ve zkušebně Farmy v jeskyni.
Vstupenky na všechna divadelní představení jsou v prodeji v jednotlivých divadlech.

Program:
21.10.2014
17.00: „12 let“ / taneční intervence, Piazzeta Národního divadla

28.10.2014
17.30 – 18.30: Od toreadorů k lobbistům (paralelní promítaní ve sklenících)
19.00: představení Divadlo / Nová scéna Národního divadla
20.30: koncert Miriam Bayle Trio / Foyer Nová scéna Národního divadla

29.10.2014
10.00 – 15.00: mezinárodní sympozium Farma v jeskyni ve střední Evropě / DOX – Centrum pro současné umění
18.30 – 19.30: Sonety temné lásky (paralelní promítaní ve sklenících)
20.00: představení Informátoři / Ponec – Divadlo pro tanec

30.10.2014
18.30 – 19.30: Farmářský trénink (paralelní promítaní ve sklenících)
20.00: představení Čekárna / Experimentální prostor NoD

31.10.2014
16.30 – 17.30: Search For Message (paralelní promítaní ve sklenících)
18.00: představení Sclavi – Emigrantova Píseň / LaFabrika
20.00: intervence, koncert Únos diváků / tajné místo

1.11.2014
20.00: taneční představení Daniel Abreu: Perro (Španělsko) / Experimentální prostor NoD

3.–7.11.2014
Dílna Tvorba divadelního jazyka / Zkušebna Farmy v jeskyni