Zpráva

Misantrop podle Molia#232;ra i BURANTEATRu
vydáno: 8.12.2010
K první premiéře ve svém novém působišti, v multikulturním prostoru Stadion na Kounicově ulici, se chystá BURANTEATR. Bude jí 18. prosince inscenace Misantrop podle stejnojmenné slavné Molièrovy hry.

Vskutku nezvyklým způsobem je připravována nová inscenace BURANTEATRu, která bude jeho první premiérou po červnovém odchodu z prostor Knihy Dobrovský. Původní záměr inscenovat Misantropa, jednu z nejslavnějších, po staletí provokujících Molièrových her, byl sám o sobě od BURANTEATRu dosti překvapivý. (BURANTEATR se totiž doposud věnoval takřka výhradně moderní psychologické dramatice.) V průběhu příprav inscenace, která měla být výrazně aktualizovaná, však došlo k výrazné změně – režisér Zetel a dramaturg Jan Šotkovský se rozhodli Molièrův text zcela „zahodit“ a zkoušet inscenaci jako řízenou improvizaci na motivy situací a charakterů Misantropa.

„Nám najednou přišel ten způsob, na jaký jsme si v moderním divadle zvykli – hrát Shakespeara v oblecích, v McDonaldu, v současných uniformách a do toho říkat texty v blankversu – jako úplně absurdní. Jako dohoda nás divadelníků mezi sebou, která ale normálnímu člověku musí připadat prapodivná. Po staletí neváhalo evropské divadlo vzít látku, která mu připadala silná, a předělat ji k obrazu svému,“ říká Jan Šotkovský. „Dokázali jsme si de facto představit jen dva způsoby, jak na Misantropa – buď se bude odehrávat v době, kdy ho Moliére napsal, nebo dnes. A jednoznačně jsme oba stáli o to, aby to bylo teď a tady. Problémy těch postav nám přišly – čím víc jsme se jimi zabývali - velmi důvěrně, intimně známé. A nechtěli jsme, aby nám je reálie Molièrovy doby vzdalovaly,“ dodává k tomu režisér a umělecký šéf BURANTEATRu Zetel. Inscenace tak vznikala bez textu, pouze podle stručného soupisu jednotlivých situací. Až postupně se začal zapisovat text vzniklý z jednotlivých improvizací.

Děj Misantropa se v inscenaci BURANTEATRu tudíž odehrává v Čechách roku 2010, na vysokohorské chatě, kde probíhá teambuildingový víkend prestižní reklamní a PR agentury. Účastní se ho ovšem kromě členů agentury i umělecký fotograf Alcest, jehož přítelkyně Celimena je jednou z vedoucích pracovnic agentury. Alcest, který nedokáže snést přetvářku, která panuje ve vzájemných vztazích v agentuře, se postupně dostane do konfliktu s většinou zaměstnanců včetně zahraničního ředitele Oronta – i se samotnou Celimenou. Nedosti na tom – postupně se také vyhrocuje soudní spor s významnými politiky, jejichž korupci odhalil svými fotografiemi...

„Alcest, Moliérův protagonista, je člověk, kterému společnost, ve které žije, přijde jako pokrytecká, falešná, věřící nepravým idolům, zkorumpovaná a vyprázdněná. To je ale pocit, ke kterému inteligentní a citlivý člověk, jakým Alcest je, nemá daleko v žádné době. Jenže není to, že budu všem na potkání říkat, jak mi přijde jejich život falešný a ubohý, něco vlastně hluboce nezralého? Trvale silné téma Misantropa je tudíž v hledání obtížné hranice mezi slušností a podlézavostí na straně jedné a upřímností a hulvátstvím na straně druhé,“ komentuje Jan Šotkovský.

„Kromě tématu pokrytectví, které je samozřejmě v Misantropovi přítomné a tradičně se bere jako hlavní, nás silně zaujalo ještě druhé téma, kterému říkáme „pragmatická láska“. Alcest i Celimena jsou silné osobnosti, lidé, kteří se intenzivně milují. Ani jeden si však nedokáže představit, že by žil s druhým „takovým, jaký je“, oba jsou přesvědčeni, že se jejich partner musí změnit, přizpůsobit jejich obrazu. To nám přišlo jako silně aktuální,“ doplňuje Zetel.

V ústřední roli Alcesta se objeví Michal Isteník. „Na silné, apelativní téma inscenace, ještě navíc v situaci, kdy jsou herci do značné míry spolutvůrci textu, je třeba mít herce, který ho pochopí, vezme za své, dokáže ho donést do hlediště, a navíc umí přijmout zodpovědnost nejen za svou roli, ale za sdělení celé inscenace. A to Michal je,“ říká lapidárně Zetel. Jeho spoluhráči v ústředních postavách budou Jaroslav Matějka (Filint), Kamila Zetelová (Celimena) a populární slovenský zpěvák Dano Junas (Oront), který k inscenaci složil i hudbu. Další postavy ztvární Kateřina Dostalová (Arsinoe), Petra Kocmanová (Elianta), Martin Tlapák (Akast) a Václav Hanzl nebo Pavel Novák (Klitandr). V Zetelově režii, dramaturgii Jana Šotkovského a ve scéně a kostýmech Zuzany Přidalové bude mít Misantrop premiéru 18. prosince 2010.


Nezávislý divadelní soubor BURANTEATR působí v Brně od roku 2005, Misantrop bude jeho osmnáctou premiérou – ze stále uváděných a divácky úspěšných titulů jmenujme jen McDonaghova Pana Polštáře, Williamsův Skleněný zvěřinec nebo původní hru Tomáše Baránka Jak sbalit ženu. V letech 2008 – 2010 sídlil v prostorách Knihy Dobrovský, od podzimu 2010 hraje v multikulturním prostoru Stadion na Kounicově ulici 22.


zdroj zprávy: Kamila Zetelová