Zpráva

Projděte s PULSAREM vesmír a zažijte společně zázrak stvoření!
vydáno: 10.3.2017
Nové taneční uskupení PULSAR, které založili Michal Záhora a Honza Malík, oba původně ze souboru NANOHACH, debutuje dne 19. března ve 20:00 hod. v PONCI – divadle pro tanec inscenací o člověku ve vesmíru s názvem Pulsar. To se snaží zachytit stvoření člověka a umožnit divákům, aby zažili okouzlení tímto zázrakem.

„Pulsaru se říká vesmírný maják. Pulsary jsou hvězdy, které pulsují. Díváme-li se na ně, tepají určitým pravidelným rytmem, jako by byly živé. A skutečně v jádru hvězd vznikly a stále vznikají veškeré stavební prvky vesmíru - tedy i našich těl, nás samotných,“ osvětluje blíže autor a choreograf Michal Záhora název nového představení a dodává: „Jak řekl Carl Sagan: Jsme stvořeni z hvězdného prachu. Toto není obrazné přirovnání, je to fyzikální fakt.“

Východiskem autorova pohledu zde nejsou astronomické aspekty a fyzikální jevy, probíhající ve vesmíru, ani snaha je vysvětlovat či popisovat, nýbrž čirá fascinace nad zázrakem aktu stvoření člověka a jeho rozmanitostmi.
„Fascinuje mě spletitost tohoto procesu a jeho absolutní propojení v jeden celek. Skrze nás si hmota uvědomila samu sebe. Skrze nás zažívá, cítí, myslí, miluje... To je zázrak,“ říká Záhora.

Pro Záhorovu tvorbu je typický výrazový minimalismus a koncentrace na tanec jako takový. I zde se vyhýbá scénickým rekvizitám a pracuje především s prázdným prostorem a tanečníky. Autor se rozhodl pro spolupráci s nastupující taneční generací, absolventy pražského Duncan Centra.

„Stěžejní složkou je zde tradičně autorská hudba Carla Natoliho, který s Michalem Záhorou spolupracoval v minulosti již na projektech Resonance, Orbis Pictus či Diptych,“ vysvětluje kurátor inscenace Honza Malík. „Znovu i v tomto díle Michal výrazně akcentuje také celkovou scénografii ve smyslu světelného designu a kostýmní tvorby, jejíž autorkou je módní návrhářka Zuzana Kubíčková.“

.......
Námět, choreografie: Michal Záhora

Tvorba a tanec: Jitka Čechová, Michal Heriban, Sára Koluchová, Tereza Krejčová, Nikola Němcová, Roman Zotov
Umělecká konzultace: Kateřina Stupecká
Kostýmy: Zuzana Kubíčková
Hudba: Carlo Natoli /IT/
Světelný design: Prokop Vondruška, Robert Štěpánek


zdroj zprávy: Kateřina Kavalírová