Zpráva

Útok Grantové komise MHMP na Komorní činohru opět pokračuje!
vydáno: 15.1.2019
Když Komorní činohru minulé vedení města potrestalo jako neziskovou organizaci za výjimečný progres činnosti razantním snížením grantu, (během dvou let o 41 %), měli jsme za to, že to městu stačilo. Bohužel, letos jsme se opět stali terčem nepodloženého útoku. Přišlo další snížení podpory, a to z naprosto nečitelných důvodů. Cituji hodnocení GK: Komorní činohra je nekonvenční činoherní divadlo s výrazným inscenačním stylem, realizovaným skrze současné dramatické texty. … Komorní činohra si našla své stálé diváky, je pravidelným příjemcem grantové podpory v přiměřených částkách, které umožňují dlouhodobou kontinuální činnost. Doporučujeme pokračovat v dosavadní podpoře, avšak s přihlédnutím k výhradám části odborných hodnotitelů bude GK tomuto projektu v roce 2019 věnovat zvýšenou pozornost. (A grant nám byl snížen o dalších 10 %.)

Jaké výhrady měli odborní hodnotitelé a proč nejsou zveřejněny? Jakého charakteru jsou? Uměleckého, hospodářského nebo snad osobnostního? Jsou tajeny proto, aby nemohly být konfrontovány se skutečností?

A výhrůžka o „zvýšené pozornosti“ na závěr hodnocení, která nemá obdoby?! Vždyť Komorní činohra existuje více než 21 let!!! Za tuto dobu uvedla více než 70 titulů. V českých a světových premiérách jsme uvedli hry současných autorů z Česka, Slovenska, Maďarska, Finska, Francie, Srbska, Anglie, Irska, Ameriky a Argentiny.

Smluvní závazky vůči hl. m. Praze naplňujeme v posledních letech nebývalou měrou: počet představení na 145 %, 146 %, 100 %, 110 % počet premiér na 200 %, 200 %, o 100 % více, o 400 % více, určenou návštěvnost na 105 %, 107 %, 133 %, 110 %. Finanční soběstačnost z pohledu města jsme měli 64 %, 56,5 %, 61,5 %, 60 %.

Divadelníci Komorní činohry byli několikrát oceněni institucemi reflektujícími divadelní tvorbu. V březnu 2019 reprezentujeme Prahu na Mezinárodním divadelním festivalu v Bělehradě.

Komisař Ježek byl grantovým komisařem také v předcházejících třech letech, spolu s nynějším odborným hodnotitelem Přibylem, (Toto duo bylo vykonavatelem vůle minulého vedení města!), komisař Sulženko se v minulosti s KoČ seznámil jako člen jedné konkurzní komise, expertní hodnotitel Tichý byl grantovým komisařem v letech 2009–2012, další hodnotitel Lázňovský ví o existenci KoČ hezkých pár let a hodnotitel Horký v roce 2009 dokonce spolupracoval s Komorní činohrou jako dramaturg.

A teď nám začnou věnovat „zvýšenou pozornost“?! To naši práci celou tu dobu nesledovali? Tak podle čeho nás hodnotili? Nebo že by sehrálo roli zdůvodnění ocenění Osobnost roku 2017, kterou mi udělila redakce nejnavštěvovanějšího internetového serveru i-divadlo?

„Komorní činohra je dlouhodobě diváckou obcí vnímána jako zprostředkovatel textů současné světové dramatiky (většina z nich byla uvedena v české premiéře). Vybudoval velice zdatný subjekt s přesvědčivými inscenačními výsledky, který však na podzim roku 2017 byl nucen přerušit činnost z finančních důvodů. Jiří Bábek aktivně upozorňuje na absurdnost pražské grantové politiky, otevřeně pojmenovává nelogičnosti, před které jsou divadla ze strany magistrátních úředníků a hodnotitelů rok co rok stavěna, a která reálně mohou vést k přerušení kontinuity práce či nuceného slevení z tvůrčího úsilí.“

Že bych se, jako principál, mohl dočkat v blízké době situace, kdy budu moct na divadlo vyvěsit ceduli „PRO URÁŽKU STAROSTENSKÝ NOHY, NADOSMRTI ZAVŘÍNO.“?

Na přidělení grantu není právní nárok. Pochopitelně, logicky. Hl. m. Praha ale přichází s poptávkou, která je zřetelně definována zveřejněnými kritérii. Uvolňuje nemalé finanční prostředky pro tuto veřejnou službu. Rozhodování o tom, kdo získá zakázku, mají však v rukou lidé, kteří tato kritéria svévolně nerespektují a ošetřují si pravomocemi svěřenými jim městem profesní prostor a v něm své zájmy.

Jiří Bábek, principál