Zpráva

V Mahenově divadle povstanou stíny české mytologie
vydáno: 28.11.2022
2. prosince 2022 na jeviště Mahenova divadla vstoupí Neklan, hrdina nejstarších českých bájí. Stejnojmennou hru Julia Zeyera adaptovanou do moderní češtiny režíruje kmenový režisér Štěpán Pácl, který nedávno okouzlil brněnské publikum svými inscenacemi MatkaVečer tříkrálový.

Znesvářená trojice mužů jednoho rodu. Neklan, Vlastislav a Krasník jsou bratranci, kteří zápasí o vládu nad Čechami, a každý z nich svůj nárok na trůn opírá o něco jiného: Vlastislav je vynikající vojevůdce, který se nebojí použít sílu, Krasník je diplomat a nevadilo by mu vládnout v područí velké sousední říše, a Neklan je právoplatný vládce, ve jménu humanismu se ale štítí krve i kluzkého vyjednávání. V lucké válce se rozhoduje o osudu celých Čech – a možná že vítězství jedné ze stran vetkne českému národu do vínku specifický způsob uvažování i v dalších stoletích.

Štěpán Pácl se svým týmem výtvarníků, Antonínem Šilarem a Matějem Sýkorou, vytvořili ze staré báje spektakulární show, v níž z nebe prší krev a v jedné scéně kulisy hoří vysokými plameny. Boj o českou korunu není jen polozapomenutou vzpomínkou na školní léta, ale tragédií podobnou nejlepším Shakespearovým hrám. „Zní to zvláštně, ale v této hře nejde jen o to, co se říká, ale i jak se to říká – podobně jako u her Shakespeara nebo Molièra. Znění slov ovlivňuje jejich vyznění. Je to úžasný efekt, protože jako děj na jevišti nejenže vidím a slyším, ale díky podobě těch slov ho okamžitě vnímám emotivně. Ono to zní zvláště, ale je to ten typ textu, podobně jako je Shakespeare nebo jako je Molière, kdy nejde jenom o to, co se říká, ale jak se to říká. A to znění, ta prozódie, je hrozně podobná s významem, s tou sémantikou. A co to má za úžasný efekt, je to, že to co se tam děje, jako divák nejenže vidím, nejenže to vnímám sluchově, ale taky to zažívám emotivně, v okamžiku toho slova,“ říká Štěpán Pácl, režisér inscenace.

Julius Zeyer hru napsal v roce 1893 a pro současné uvedení bylo nutné ji přebásnit do moderní češtiny. Adaptaci pro NdB vytvořil Jaroslav Vostrý, dramatik, dramaturg a překladatel, zakladatel a někdejší ředitel Činoherního klubu. „Původní text Neklana je nehratelný, nánosy zastaralých básnických postupů zatemňují jeho politickou rovinu. Vostrý v adaptaci z textu vysochal průzračně čistou politickou tragédii, které porozumí úplně každý – je to totiž mimo jiné o vládci ovládaném touhou po moci a o vládci ovládaném strachem z války,“ říká dramaturg inscenace Jaroslav Jurečka.

Julius Zeyer (1841-1901) je český básník, dramatik a prozaik, jako první z českých velikánů byl pochován na vyšehradském Slavíně. Je známý především svou hrou Radúz a Mahulena, ke které později napsal Josef Suk slavnou hudbu. Hudbu k inscenaci Neklan v Mahenově divadle napsal šéfdirigent Janáčkovy opery Marko Ivanović. Neklan se na českých jevištích nehrál od třicátých let, protože je psán oním zastaralým jazykem. Činohra NdB hru uvádí i proto, aby se do českých divadel tato politická tragédie mohla v přebásnění vrátit.

zdroj zprávy: Eva Lichnovská