Východočeské divadlo Pardubice [Malá scéna ve dvoře]

Viktoria Hradská

Commedia finita

Premiéra: 7.10.2017. Dramaturgie: Jana Uherová. Scéna: Ivo Žídek. Kostýmy: Roman Šolc. Režie: Petr Novotný.


Hra skládající se ze čtyř monologů čtyř žen, které vzpomínají na slavnou operní divu Emu Destinnovou. Velikost slavné umělkyně i výjimečnost komplikované osobnosti je tak poměřována závistí, nenávistí, hloupostí a malicherností. Přes všechny ty pomluvy se tak ženy vypořádají s vlastními osudy, které zdaleka nebyly oslnivé a šťastné. Hra vypovídá mnoho nejen o ženách, které s Emou či vedle ní prožily život, ale i o nás jako národu, který neodpouští úspěch, zejména když přichází ze zahraničí. To vše však s nadhledem, vtipem a přesně časovanou gradací...
Anketa 2017
Pro tuto inscenaci, stejně jako pro všechny ostatní s premiérou od prosince 2016 do listopadu 2017, včetně hereckých výkonů, můžete hlasovat v naší výroční anketě. Uzávěrka ankety je 23. února.
Do konce hlasování zbývá ještě 4 dny.
Východočeské divadlo Pardubice
Hodnocení inscenace
Redakce
70 %
Uživatelé
-
Hodnocení redakce
Lukáš Dubský 70 %
Chci vidět - přidat do seznamu
Volby

Hodnocení

Hodnocení redakce:
Lukáš Dubský 70 %
(zadáno: 12.10.2017, počet hodnocení: 671)
přínosný / zajímavý komentář
Skrze drobné životní příhody si divák skládá mozaiku života slavné pěvkyně. Jak se ale postupem času stále zřetelněji vyjevuje, vzpomínky na Destinnovou jsou výpovědí především o vzpomínajících ženách. Jejich názory vycházejí z osobnostních charakteristik, v kritice a pohrdání Emou se skrývají vlastní prohry a omezené rozhledy. Citlivé režijní vedení P.Novotného vyústilo ve vyrovnané výkony všech čtyř hereček. V druhém plánu se daří otevřít téma problematického vztahu českého národa k osobnostem, které vybočují z průměru a nelze je zaškatulkovat.

Komentáře uživatelů nevyjadřují stanovisko redakce. Názory jednotlivých redaktorů nemusejí vždy vyjadřovat stanovisko celé redakce.