Kateřina Šplíchalová Mocová


Volby

Aktuální inscenace

inscenace, na kterých se podílí jako tvůrce:

Dramaturgie

Divadlo D21

Divadlo Aqualung

Překlad

Divadlo v Dlouhé



Evidované jsou pouze inscenace uváděné od doby vzniku tohoto portálu, resp. zařazení divadla.