Zpráva

Divadlo X10 otevře novou sezónu Úspěchem, prvním dílem Feuchtwangerovy trilogie Čekárna
vydáno: 1.10.2021
V režii uměleckého šéfa Divadla X10 Ondřeje Štefaňáka se 13. října uskuteční premiéra inscenace Úspěch. Úspěch je prvním dílem románové trilogie Čekárna, kterou divadlo X10 uvede v letech 2021 a 2022 jako konzistentní velký činoherní projekt.

Stejnojmenný román, který se odehrává před sto lety v bavorském Mnichově, napsal Lion Feuchtwanger. Ondřej Štefaňák vstoupil do Divadla X10 inscenací Zmrzačení Hermanna Ungara a pokračoval poprvé do češtiny přeloženou expresionistickou hrou Otcovrah Arnolta Bronnena, která na repertoáru X10 patří k nejpůsobivějším. Úspěch v dramatizaci kmenového dramaturga X10 Ondřeje Novotného je z uvedených projektů nejambicióznější snahou pojmenovat důležité rysy soudobé společnosti prostřednictvím historického románu, který nám představuje bohatou společenskou paletu země ocitající se v krizi politické, ekonomické i morální. Divadlo X10 dlouhodobě pracuje s tématy a texty německojazyčného prostředí, postupné uvedení celé Feuchtwangerovy trilogie je logickým završením dramaturgického směřování divadla.

Úspěch dnes!

Feuchtwangerův román se odehrává na začátku dvacátých let a končí neúspěšným Hitlerovým „pivnicovým pučem“. Věnuje se odhalení latentního nacismu rozdělené společnosti, který prostřednictvím samozvaného vůdce získává organizovanou a legitimní formu. „Inscenace Divadla X10 akcentuje fenomén úspěchu a krachu osobních i profesních projektů v neoliberální společnosti, postavení ženy v převážně mužské společnosti a v neposlední řadě také schopnost umění a umělců čelit totalitě,“ říká režisér inscenace Ondřej Štefaňák. Úspěch je výmluvným příkladem dramaturgické koncepce Divadla X10, kterou prostupuje téma polarizace názorového spektra ve společnosti a s tím související vzestup agrese, k němuž hledá paralely v naší novodobé historii.

V prozatím největším hereckém obsazení se objeví herci spolupracující s Divadlem X10 pravidelně (Krausová, Bárta, Grundman, Hrabák, Chmelař, Jankovský, Marhold) i tváře nové (Jiráček, Kranich). Inscenace akcentuje rovněž roli davu v dějinných událostech. Rozsáhlý sbor je obsazen dobrovolnicemi, čímž Divadlo X10 nově rozvíjí práci s publikem. Dobrovolnický program začleňuje do umělecké praxe dobrovolníky především mladší generace a poskytuje jim tak možnost vzdělání a zkušenostního rozvoje.

Trilogie Čekárna

Druhá část trilogie Oppermannovi se odehrává v předvečer Hitlerova nástupu k moci a období krátce poté, mapuje tedy první týdny a měsíce nacistické vlády. Trilogie je završena Vyhnanstvím, jehož tématem je osud německých emigrantů v Paříži. Feuchtwanger s neuvěřitelnou hloubkou zachytil vznik nacismu, přičemž tato téměř dokumentární práce odhaluje tendence doby i konkrétní lidské motivace. Čekárna vznikla mezi lety 1930 až 1940 a patří mezi nejsilnější antifašistická literární díla.

Plánované uvedení celé trilogie v jednom celku bude završením několikaleté práce, kterým Divadlo X10 korunuje deset let své existence. Divadlo X10 tímto ambiciózním projektem poukazuje na možnosti velké činohry s výrazným inscenačním a společenským gestem v nezávislém divadelním sektoru. Divadlo X10 potvrzuje svoji důvěru v obsah a sdělení, ve vyprávění příběhu.

zdroj zprávy: Barbora Koláčková