Zpráva

Dramatizace brutálního románu pro ženy…
vydáno: 5.5.2017
BodyVoiceBand se opět vrací na německojazyčné pole, ovšem tentokrát látkou současnou a ožehavější. Nejen proto, že je květen, měsíc, v němž houfy pražských zamilovaných slepě táhnou k Petřínu, v němž nejedna třešeň se bojí o svou počestnost a nejedna květina o holý život, přináší BodyVoiceBand právě v květnu novou premiéru, a to právě o lásce. Na rozdíl od Petřína - na němž se vše jeví buď do kopce nebo s kopce, budou s vámi MILOVNICE jednat o lásce narovinu. Román Elfriede Jelinekové boří obecně vžitou představu, že láska a vztah mezi lidmi, je v západní Evropě cosi svobodného, co vzniká a přetrvává na základě citu.

V doslovu Jitky Jílkové je uvedeno tvrzení autorky: „Bylo pro mne důležité ukázat, že láska není nic, co přichází od Boha nebo shůry nebo nějakým jiným dobrotivým řízením, ale že láska, stejně jako všechno ostatní, je determinovaná tvrdými ekonomickými skutečnostmi. Vždyť není náhoda, že si člověk hledá vždycky něco, co je mu rovno nebo co je pokud možno něco lepšího.“

„Je to téma obecně platné, ale vždy i velmi individuálně žité. Otázky, jak je to s láskou, co od ní člověk čeká, jak je na ni připraven a jakého z něj činí člověka, platí všude,“ říká režisérka inscenace Jaroslava Šiktancová.

Texty Elfriede Jelinekové, nositelky Nobelovy ceny za literaturu, autorky mnoha divadelních her a románů, se krom neotřelého pohledu na vztahy mezi ženským a mužským pólem vyznačují velikou vnitřní hudebností a rytmem. Tento uhrančivý rytmus - v MILOVNICÍCH tak výrazný - byl pro BodyVoiceBand, který se po celou dobu své existence snaží o co největší propojení jevištního pohybu, hudby a textu, velikou výzvou.

„Román je psán přísným jazykem, v kontrastně komponovaných částech, z nichž některé by mohly být chórem, jiné jsou stvořeny pro krásná sóla a (někdy ani neexistující) dialogy. Navíc se nám zdá, že máme pro postavy skvělé představitele a představitelky,“ dodává Šiktancová.

Jak to tedy s láskou podle Jelinekové je, se přijďte podívat. V idylické krajině rakouského venkova, v kraji lemovaném Alpami a osídleném jistě jen samými milými lidmi, se odehrává příběh dvou mladých párů. Příběh tak temný, že už se nelze než smát.

Premiéra se uskuteční ve středu 17. května od 20:00 ve Studiu Alta.

zdroj zprávy: Tereza Škorpilová