Zpráva

Opilí poprvé v Ostravě
vydáno: 12.3.2019
Hořko-směšnou, ale také láskyplnou komedii předního současného ruského dramatika Ivana Vyrypajeva (nar. 1974) s průzračným názvem Opilí připravuje činohra NDM pro scénu Divadla „12“ v ostravské premiéře na 16. březen.

„Vyrypajeva hrají evropská divadla od roku 2004 pravidelně, často ho nazývají dokonce ,novodobým Čechovem’ pro jeho schopnost vystihnout člověka a jeho počínání ve vší tragičnosti i komické zoufalosti. Zajímá ho však výhradně současná společnost a její problémy. Poslední dobou své hry píše realisticky, nechybí jim však poetičnost, na níž stavěl své rané texty. V Opilých toho dosáhl právě stavem, v němž se všech 14 postav na jevišti nachází. Opilost jim umožňuje vnímat realitu i sebe sama nezvykle jasně a upřímně. Skrze své postavy nechává autor promlouvat Boha a jeho zásadním poselstvím pro všechny je pochopení, že není nic důležitějšího a většího než láska. K tomu jeho postavy docházejí různými způsoby – náhlým vzplanutím k dávné lásce i k naprosto cizí osobě, již vidí úplně poprvé, nebo společnou ,modlitbou’ na rozlučce se svobodou. Pravda, k níž se postupně dostávají, je místy krutá, místy milosrdná, ale v každém případě očišťující,“ přibližuje dramaturgyně Sylvie Vůjtková.

V osmi scénách se divák seznámí se 14 OPILÝMI postavami z různých společenských, profesních i věkových skupin. „Vyrypajev vystihl současného Evropana jako člověka tápajícího ve světě i v životě, který během jediné opilé noci dojde k prozření a k pravdě, která může jeho život obrátit naruby. To vše s humorem a nadsázkou, neboť ,trojka v žíle’ je základní výbavou, kterou postavy od svého autora dostaly,“ uzavírá dramaturgyně Sylvie Vůjtková.

Režie se v Divadle „12“ ujal šéf Slovenského komorního divadla v Martině Lukáš Brutovský, dnes zřejmě nejvýraznější osobnost nastupující režijní generace na Slovensku. Mj. dostal Cenu Divadelních novin za režii inscenace Maryša v Brněnském HaDivadle. Pro NDM režíruje podruhé. Poprvé se diváci činohry NDM s jeho prací seznámili v inscenaci Deník mého otce aneb Příběh opravdického člověka (premiéra 2016), pro ostravské Divadlo Petra Bezruče připravil inscenaci PS: …odepiš!.

„Nástraha divadelní opilosti je asi v tendenci sklouznout do všeobecnosti, v níž se pak vše utopí – situace, postava, příběh. Vyrypajevova hra by ale měla opilost představit jako stav mysli, který je katalyzátorem procesů, jež by za střízliva zůstaly najisto skryty. Opilí jsou vlastně o jedné magické noci, v níž jako by všichni opilí chtěli najít své místo ve vesmíru. To působí až komicky trapně, ale zároveň se tak vždy zrodí velmi poetické vyprávění o lásce,“ říká Lukáš Brutovský. A co by rád on sám předal divákovi svým režijním přístupem? „Diváky chceme nalákat na intimní dialog s krásně ožralými hovady, která tak moc chtějí milovat! To by se mi líbilo. Oratorium ožralých, nikoli opilců. Lidí, kteří by za normálních okolností nebyli vlastně až tak zajímaví, ale v jedné noci ,pod vlivem´ řeší zásadní problémy, které jim změní život,“ přiznává režisér Brutovský a zároveň takto upozorňuje například na používání vulgarismů a témata, pro která je Vyrypajevova hra vhodná pro publikum od 15 let.

Civilní kostýmy jsou dílem Zuzany Hudákové, scénu (kde se mimochodem neobjeví jediná láhev) vytvořil Juraj Kuchárek. Překlad Tereza Krčálová, dramaturgie Sylvie Vůjtková.

Hrají Ivan Dejmal, Robert Finta, Petr Houska, Renáta Klemensová, Petra Lorencová, Vít Roleček, František Strnad, Kateřina Vainarová, David Viktora, Sára Erlebachová, Vít Hofmann, Petra Kocmanová, Ondřej Malý a Anna Polcrová.

Premiéra v Divadle „12“ v sobotu 16. března v 19:00. Další představení v sezóně: 18., 26. a 29. března, 4. dubna, 23. května a 18. června.

zdroj zprávy: Šárka Swiderová