Zpráva

Organizátoři Mezinárodního festivalu divadelních škol ENCOUNTER 2018 uspořádali Společenský večírek
vydáno: 19.10.2017
Na jaře příštího roku se již po osmadvacáté uskuteční Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER, jehož pořadatelem je Janáčkova akademie múzických umění v Brně. Termín festivalu je stanoven na 17.–21. dubna 2018.

Divadelní inscenace hlavního programu budou již tradičně uvedeny na scénách Centra experimentálního divadla (HaDivadlo, Divadlo Husa na provázku a Divadlo U stolu), které je zároveň spolupořadatelem festivalu, a scénách JAMU v Brně (Divadelní studio Marta a Divadlo na Orlí).

První veřejnou akcí nadcházejícího ročníku byl Společenský večírek, který se uskutečnil v pondělí 16. října 2017 v Divadle na Orlí. Zde se sešli příznivci festivalu a stálí i noví partneři, kteří měli možnost se setkat s organizátory. Večerem prováděl studentský koordinátor Stano Čaban, který představil vizuální styl a zastřešující téma, od kterého se budou odvíjet zejména off programové aktivity, scénografické a marketingové výstupy festivalu. V průběhu večera se ujal slova i prof. Mgr. Petr Oslzlý, ředitel festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER, a poděkoval všem partnerům za spolupráci.

Téma nadcházejícího ročníku „LOSING GROUND“ je chápáno jako životní situace, kdy jsme nuceni vystoupit z naší komfortní zóny, potlačit strach a nelpět na zažitých postupech či názorech. Tento motiv je chápan pozitivně jako rozvoj naší osobnosti skrze bourání starých a hledání nových hodnot v rychle se měnícím a rozvíjejícím světě. Téma nám budou přibližovat tři postavy, a sice Příroda, Kultura a Budoucnost. První z postav byla již představena při pohybové performance, na které se podíleli studenti JAMU. S tématem úzce souvisí i podoba vizuálního stylu, jehož autorkou je Lenka Řezníčková, studentka třetího ročníku Scénografie Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.

Vrcholem večera bylo slavnostní představení ambasadora, kterým se pro chystaný ročník festivalu stal Jiří Bartoška. Z plátna nás prostřednictvím videozáznamu pozdravil, popřál nám hodně štěstí a vyjádřil radost z možnosti se na festivalu podílet.

Festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER je událost, díky níž se mají možnost potkat studenti divadelních škol z celého světa. Mimo pravidelné účastníky ze zemí Visegrádské čtyřky a ostatních evropských států nás každoročně navštíví alespoň jeden stát ze vzdálenějších části světa, jako například Taiwan, Jihoafrická republika či USA. Naši nejbližší sousedé ze Slovenska jsou reprezentováni studenty Vysoké školy múzických umění v Bratislavě, na české scéně jde o studenty JAMU v Brně a DAMU v Praze. V současné době probíhá sběr přihlášek. Seznam vybraných škol bude znám na přelomu ledna a února 2018.

zdroj zprávy: Sára Ciancimino