Zpráva

Scénická introspektivní esej Vnímání v HaDivadle v odložené premiéře
vydáno: 24.8.2020
Zkoušení autorské inscenace Vnímání bylo v HaDivadle v březnu přerušeno vyhlášením nouzového stavu v souvislosti s pandemií koronaviru. Téma této scénické eseje, zkoumající fenomén úkrytu a oprostěné existence jedince v jeho bytě, se tak kvůli karanténě zcela samozřejmě střetává s novou bezprecedentní zkušeností většiny lidí. Původně druhá inscenace 45. sezony se překlenula do sezony následující. Její odložená premiéra proběhne v pátek 4. září 2020.

Inscenace byla dle původního plánu zařazena do 45. sezony Zdroje. V té HaDivadlo reflektovalo současnou environmentální krizi, a to jak sérií přednášek a diskuzí Cyklus Klima, tak i svou lednovou premiérou, polodokumentárně tvořenou inscenací Naši – Studie rozhovoru o klimatické krizi. Režisér a umělecký šéf Ivan Buraj v novém titulu Vnímání spolu s kolektivem sleduje vnitřní melancholii vzdorného jedince procházejícího emoční proměnou. Jeho vnitřní rozpolcenost je ozvukem všudypřítomného environmentálního žalu, může být ale také podnícena pracovním vyhořením a sebereflexí herecké (a obecně tvůrčí) profese.

Autorský scénář se inspiruje texty Georgese Pereca (Muž, který spí, 1967) a Jeana-Philippa Toussainta (Koupelna, 1985) a je minimalistickým záznamem interiérového dění, v němž dochází jen k epizodickým anebo všednodenně nedokončeným mikrodramatům a setkáním. Hlavní postava Herce se nachází ve stavu rozdvojení, pobývá uvnitř i vně své hlavy a myšlenek (a paměti). Zjevná, ale mnohoznačná je jeho nevůle účastnit se dále, na dobu neurčitou, přehlceného světa venku. Divák se stává pozorovatelem Hercovy hypnotické cesty vedoucí k ozdravení, přijetí a nalezení nových, udržitelných modelů fungování.

Na scénu, kterou spoluvytvořila Lenka Jabůrková (Maloměšťáci, Náměsíčníci (imitace a tušení), vstupují za Hercem (Jiří Svoboda) také jeho kolegové (Mark Kristián Hochman a Magdalena Straková) jako fantomové či přátelé z hereckého souboru. Za působení zvukového designu Matúše Kobolky (Divadlo D’Epog, připravovaný Moby Dick v HaDivadle) mezi citacemi francouzskojazyčných námětů či novely Lászlá Krasznahorkaie (Od severu hora Od jihu jezero Od západu cesty Od východu řeka) prosvítají také původní dialogy sepsané ve spolupráci s filmovým režisérem a scenáristou Bohdanem Karáskem, jenž se podílel už na scénáři předcházející premiéry. „Slova se ve Vnímání týkají pojmenovávání věcí, nadproduktivity či individualismu jako gesta možné neempatie, či trpělivosti, mluvení balancuje mezi monologem a dialogem bez odpovědí; Herec se snaží zastavit akci i čas, přesto je záhadou, zda takový nerůst v realitě života i díla je vůbec možný,“ objasňuje dramaturg inscenace Matěj Nytra.

Vnímání zahájí v pátek 4. září 2020 46. sezonu HaDivadla s názvem Adaptace. HaDivadlo v jejím průběhu následkem pandemie uvede ještě jednu premiéru původně připravovanou pro 45. sezonu Zdroje. V listopadu se diváci mohou těšit na adaptaci nadčasového románu Hermana Melvilla Moby Dick v režii Rastislava Balleka.

V rámci Centra experimentálního divadla HaDivadlo otevírá sezonu také společnou událostí připravovanou ve spolupráci s Divadlem Husa na provázku a platformou Terén – v pátek 18. září 2020 proběhne unikátní cyklus diskuzí Vykolejit, reflektující příčiny a kontexty nejen pandemické krize. Program za účasti řady hostujících osobností proběhne na Zelném trhu na hlavním sále Divadla Husa na provázku.

Sezona 45: Zdroje
Vnímání
„Tvůj pokoj je středem světa.“
Scénická introspektivní esej o melancholii odporu, svobodě v nerůstu.
Hranice mezi prací a volným časem bude v nové etapě dějin určované klimatickou krizí nutně redefinovaná. Když je herec na jevišti, tak pracuje, když je ve svém bytě, tak prožívá svůj volný čas. Čas mimo práci je v moderní společnosti zaplněn aktivitou, snažíme se ho trávit produktivně – definuje nás přece produkce! Ale co když se na scéně objeví pokoj hercova bytu? Co když je ohrožen hercův výkon absencí děje, nebo konfliktu? Může se stát ono Nic spojené s neproduktivitou (pro udržitelnou budoucnost tolik důležité) tématem? Dá se Nic zobrazit?
Volně bloudící mysl. Soustředění se na mimolidské prvky tvořící skutečnost bytu rovnocenně člověku. Zkoumání světla. Péče o pokojové rostliny. Návštěva přítele. Sdílení únavy s planetou. Rozhovory o produktivitě. Co jsou úkoly umění dnes? Umí umění být avantgardou neproduktivity, nebo je ze své podstaty spřízněno s produkcí? Dá se být pořád nový? Jak se oprostit od nadbytku v umění? Bytí versus znamenání. Ubírání prvků. Oproštění se. Pomalost. Nedokončenost? Mu znamená japonsky Nic.
Nový autorský projekt kolektivu HaDivadla navazuje na spolupráci se scenáristou Bohdanem Karáskem a cituje z textů Georgese Pereca Muž, který spí a Lászla Krasznahorkaie Od severu hora Od jihu jezeru Od západu cesty Od východu řeka. Inspirací byl román Jeana-Philippa Toussainta Koupelna.

Autoři: Ivan Buraj a kolektiv
Režie: Ivan Buraj
Scéna: Lenka Jabůrková
Dramaturgie: Matěj Nytra
Sound design: Matúš Kobolka
Kostýmní spolupráce: Kateřina Kumhalová
Asistent režie: Jan Doležel
Hrají: Jiří Svoboda, Mark Kristián Hochman, Magdalena Straková

Odložená premiéra 4. září 2020
Reprízy 5. (s dramaturgickým úvodem a besedou), 9. a 25. září.


zdroj zprávy: Marie Rotnáglová