Jean Genet


Volby

Aktuální inscenace

Inscenace, u kterých je autorem nebo spoluautorem:

Divadelní společnost Masopust



Evidované jsou pouze inscenace uváděné od doby vzniku tohoto portálu, resp. zařazení divadla.