Pavel Eisner


Volby

Aktuální inscenace (2)

inscenace, na kterých se podílí jako tvůrce:

Překlad

Distheatranz (Švandovo divadlo)

Divadlo PolárkaEvidované jsou pouze inscenace uváděné od doby vzniku tohoto portálu, resp. zařazení divadla.