Vítězslav Hádl


Volby

Aktuální inscenace (1)

inscenace, u kterých je autorem nebo spoluautorem:

Divadlo Broadway [muzikál]
Evidované jsou pouze inscenace uváděné od doby vzniku tohoto portálu, resp. zařazení divadla.