Zpráva

Studio Hrdinů uvádí novou hru Miroslava Bambuška
vydáno: 6.1.2020
Druhou premiérou 8. sezóny Studia Hrdinů s podtitulem „Vyrovnávání se s přítomností“ bude autorská inscenace kmenového režiséra Studia Hrdinů Miroslava Bambuška Kacířské eseje. Ten se s uměleckou licencí soustředí na poslední etapu života filozofa Jana Patočky, tedy na období po sepsání Charty 77. Inscenace zároveň svým názvem odkazuje k jednomu z nejvýznamnějších děl tohoto filozofa.

Premiéra Kacířských esejů je symbolicky datována na den výročí smrti Jana Palacha, politikum obsažené v této symbolice si nedoslovně hledá cestu k současnosti. Téma oběti za společnost, za vlastní svědomí, za hrdinství. Kdy se rozhodnout přinést obět? Jana Patočku reflektuje filosof a jeden z interpretů Kacířských esejů Miroslav Petříček jako apolitického člověka. Patočka - bytostný filosof, který si minimálně ve svém díle nevšímal, že kolem něj proběhl „Vítězný únor” nebo „Pražské jaro” a Palachova smrt, se náhle stává signatářem a mluvčím Charty 77 a je umučen státní mocí. Neuniká nám v současnosti také něco?

Patočkův postoj k pravdě, svobodě slova a odmítání moci, která tyto hodnoty potlačuje, vnímáme jako stále aktuální a stává se ústředním tématem představení. „Na začátku tohoto projektu stála moje touha předat zásadní konstanty Patočkova myšlení a zpřístupnit ho lidem, poněvadž si uvědomuji jakou sílu toto myšlení má a že působí skutečně životodárně. Toto, spojeno s Patočkovým osudem, je pro nás zásadní výzvou… k tomu je třeba dodat, že hra se odehrává v současnosti… v současnosti se potkáváme s Patočkou a s temným i jasným světem, který ho spoluutvářel…,“ říká k aktuálnímu zkoušení režisér Miroslav Bambušek.

Inscenace je expresivním, přesto přehledným rejem, ve kterém se mísí policejní výslechy s poetickými odkazy k Máchovi, Beethovenovi nebo i k Pavlu Zajíčkovi. „Nejde nám o to budovat hrdinský kult Jana Patočky, ale nalézt v jeho díle a životě sílu k tomu, postavit se jakémukoli projevu nesvobody i v současnosti,“ říká o připravované premiéře umělecký ředitel Studia Hrdinů a dramaturg inscenace Jan Horák.

Jak bývá u Miroslava Bambuška zvykem, na jevišti se setkává nesourodá a nepředvídatelná skupina interpretů. Kromě herců, s nimiž Bambušek spolupracuje opakovaně, jako jsou Miloslav Mejzlík, Stanislav Majer nebo Jakub Gottwald, svěřil herecké party v Kacířských esejích i filosofovi Miroslavu Petříčkovi, nebo hudebnímu skladateli Vladimíru Franzovi, který je přirozeně i autorem hudby k představení.

Jan Patočka / Miroslav Bambušek: Kacířské eseje
režie: Miroslav Bambušek
dramaturgie: Jan Horák
scéna a kostýmy: Zuzana Krejzková
hudba: Vladimír Franz
video: Miroslav Bambušek, Jan Daňhel, Jakub Halousek
hrají: Miloslav Mejzlík, Stanislav Majer, Pasi Mäkelä, Jakub Gottwald, Marek Pospíchal, Vladimír Franz, Miroslav Petříček, Štěpán Chlouba

premiéra: 16. ledna 2020 od 20 hodin
reprízy: 21., 22., 23. ledna, 14. února, 26. a 27. března, 28. dubna, 21. a 22. května 2020


zdroj zprávy: Madla Zelenková