Studio Hrdinů

Kacířské eseje

Podle textů Jana Patočky. Výprava: Zuzana Krejzková. Hudba: Vladimír Franz. Režie: Miroslav Bambušek.
Koprodukční inscenace Studia Hrdinů a Mezery, o.s. Předpremiéry od prosince 2019.


Projekt soustředěný na osobnost filozofa Jana Patočky (mj. také mluvčího Charty 77) a myšlenkovou suma obsaženou v jeho rozsáhlém díle. Snaha o otevření Patočkova myšlenkového světa, jeho zpřístupnění a předání laické veřejnosti a k lidem, kteří s s filozofií běžně nepřicházejí do styku a pro něž jsou Patočkovy texty neprostupné myšlenkové bludiště. Jan Patočka nás neustále nepřestává vést k tomu, abychom viděli, co je život a jaký může být, že život nemá být pouhé přežívání, že nemáme být pouhými bezmocnými, konzumními nevolníky života, ale že se spíš máme starat, pečovat o obecné dobré, o obec, že máme vzít do svých rukou osud svůj a osud světa, za který jsme odpovědni svým předkům i potomkům...
Studio Hrdinů
Hodnocení inscenace
Redakce
-
Uživatelé
-
Chci vidět - přidat do seznamu
Volby

Hodnocení


Komentáře uživatelů nevyjadřují stanovisko redakce. Názory jednotlivých redaktorů nemusejí vždy vyjadřovat stanovisko celé redakce.