Pavel V. Boika


Volby

Aktuální inscenace

inscenace, na kterých se podílí jako tvůrce:

Hudba

Studio Hrdinů

HaDivadlo

  • Eyolf  (prem.: 16.11.2017)


Evidované jsou pouze inscenace uváděné od doby vzniku tohoto portálu, resp. zařazení divadla.