Z tiskových konferencí

Příběh o touze umět pomáhat
vydáno: 15.10.2022
Česká premiéra muzikálu Medicus je říjnovou událostí, kterou připravuje Městské divadlo Brno na své Hudební scéně pod režijním vedením Stanislava Moši. Příběh, v němž dochází k prolínaní historických postav s postavami fiktivními, pochází z pera amerického autora Noaha Gordona. Celosvětový bestseller vyšel v roce 1987, v českém jazyce je známý pod názvem Ranhojič a stojí na začátku románové trilogie o lékařské dynastii Coleových, která pokračuje romány Šaman (1992) a Lékařka (1995). Do širšího povědomí se dostal i díky německému filmu Philippa Stölzla z roku 2013, kde hrál roli islámského lékaře Ben Kingsley.

Kniha se stala inspirací pro španělské autory, kteří v roce 2018 uvedli v divadle Nuevo Apolo v Madridu premiéru muzikálu El Médico. Nápad zpracovat tuto látku pro hudební divadlo vznikl v hlavě hudebního skladatele Ivána Macíase, který spolu s producentem Pablo Martínezem kontaktoval Michaela Gordona, syna a agenta spisovatele. Ten byl po poslechu několika prvních hudebních ukázek natolik nadšený, že se rozhodl autory spojit přímo se svým otcem. I toho Macíasova hudba okamžitě přesvědčila, a proto udělil svolení svůj román do muzikálové podoby zpracovat. Muzikál se stal ve Španělsku okamžitě veleúspěšným titulem.

na tiskovém setkání v klubu MdB
na tiskovém setkání v klubu MdB


K synopsi se dobereme přes historický kontext, který do přehledné zkratky vměstnala dramaturgyně inscenace Klára Latzková: Historické období mezi 8. a 13. stoletím se v islámu označuje jako zlatý věk. Zatímco Evropa procházela temným středověkem, bojovala proti různým nájezdům a teprve se v ní ustalovaly budoucí národy, na Dálném východě probíhal obrovský vědecký, ekonomický a kulturní rozkvět. Mezi lety 980 a 1037 zde žil slavný učenec Avicenna (známý též jako Ibn Síná), jehož dílo kromě filozofie a medicíny obsahuje spisy o astronomii, alchymii, geografii a geologii, psychologii, teologii, logice, matematice, fyzice a poezii. Avicenna byl dvorním lékařem vládce a dodnes je označován za duchovního otce moderní medicíny. Ve své praxi navazoval na antické učení Hippokratovo, Aristotelovo i Galénovo a jeho nejznámější spis Kánon medicíny (1030) byl nejdůležitějším pramenem o lékařské vědě až do počátku 17. století. A právě za touto nepřehlédnutelnou historickou postavou se vydává i mladičký Rob Cole, který touží po co nejpřesnějším vzdělání v oblasti medicíny. Rob ještě v dětství přijde vinou špatné, respektive téměř žádné lékařské péče o svou rodinu, a proto se rozhodne svůj další život zasvětit cestě za poznáním, na jejímž konci je touha umět pomáhat nemocným lidem, jak jen dosavadní znalosti a zkušenosti umožňují. Vydá se tedy na dlouhou pouť z Anglie do perského Isfahánu, kde lze takového vzdělání dosáhnout, cestou se ovšem musí vzdát své víry a vydávat se za žida, aby mu bylo toto studium umožněno. Vedle vzdělání je mu ale nakonec odměnou i setkání s životní láskou v postavě dívky jménem Mary Cullenová.

„Poskytujeme platformu našeho divadla dílům novým, nebo dílům, které mají čerstvě po své premiéře v zahraničí. Práva jsme obdrželi na neomezenou dobu, což svědčí o důvěře autorů. Prý ať to hrajeme klidně deset let, nejlépe každý den…,“ usmívá se Stanislav Moša. „Jsme první divadlo mimo zemi svého vzniku, které Medica (či Medicuse...použít se dají obě varianty) uvede. Tento muzikál byl zatím hrán, podotýkám v této verzi, pouze ve Španělsku.“
(Dřívější německé verzi, za niž stáli zcela jiní autoři, a to Dennis Martin a Christoph Jilo, jejichž muzikály Papežka či Ostrov pokladů brněnští diváci velice dobře znají, byla ukončena licence, tu nově výhradně získali španělští tvůrci. – pozn. red.)

Dan Kalousek, Zuzana Čtveráčková, Klára Latzková
Dan Kalousek, Zuzana Čtveráčková, Klára Latzková


Nesmírně talentovaní Španělé, Iván Macías (1982), který je mimochodem označován za jednoho z nejlepších pianistů ve své zemi, a Félix Amador (1965), úspěšný básník, spisovatel, malíř, bloger…, román The Physician /Ranhojič/ uchopili a zpracovali po svém… Slavný spisovatel Noah Gordon se madridské premiéry muzikálu El Médico v roce 2018 ještě dožil (zemřel loni ve velice požehnaném věku).

„Rozdíly mezi románem, filmem a muzikálem jsou pochopitelně značné,“ upozorňuje Klára Latzková. „Divadelní tvar se blíží víc knize, je znát, že španělští tvůrci ctili knižní předlohu a způsob, jakým je příběh vyprávěn. Ty nejsilnější momenty tak rezonují na jevišti úplně stejně jako při četbě. Ačkoli Noah Gordon pracuje s fakty, historickým bádáním a prokazuje hlubokou znalost různých témat, jde o příběh smyšlený a jedinou skutečnou historickou postavou je mudrc, vědec, filozof Avicenna, který stojí na počátku vědění, ze kterého medicína později vycházela. Příběh jako takový vypráví pohádku o tom, jak to možná mohlo být, není to nic, co by se stát nemohlo.“

„Proč mě Medicus tak fascinoval?,“ zamýšlí se Stanislav Moša: „Především chutí mladého člověka udělat něco se svým životem. Obětuje dva roky života, aby doputoval na Východ. Onen malý Rob Cole překoná cestu přes půl světa, aby se vyučil lékařskému řemeslu, a to v hlubokém středověku, kdy kultura evropská byla někde úplně jinde, a křesťan by nepřežil tu cestu, kdyby se nepřevlékl do židovského oděvu. To, že nakonec získá odpovídající vzdělání pro to, aby mohl pomáhat svým bližním, je bezesporu velké téma. Tím dalším je, kterak se v tomto díle střetávají tři komunity: muslimská, židovská a křesťanská. Křesťanská tam není tolik silná, ale ukazuje se, když se žije v míru a harmonii, že se dá dosáhnout nádherných výsledků. Fascinoval mě ten obraz, že po určité období tomu tak je. Než, jak to tak bývá, se harmonie naruší a vyhraje zmar, smrt, válka. Fundamentalismus ve své čiré nenávistné podobě ovlivní i bádání té univerzity, která dokázala léčit to, co se světu dosud zdálo nemožné…“

„Iván Macías je senzační skladatel, jeho hudba je nebývale bohatá, talentovaná, dramatická. I v tomto ohledu je nač se těšit. Kostýmů je na tři sta (tolik jsme na jednu inscenace snad zatím neměli), uvedení muzikálu počítá s významnou dětskou rolí, na kterou jsme vypsali konkurz. Další zajímavostí může být to, že všechny klasické jednoty, tedy místa, času i děje, jsou porušeny. …Marně vzpomínám na jiný divadelní text, kde by to platilo tak masivně, jako u tohoto díla,“ usmívá se Stanislav Moša.

Zuzana Holbeinová, Michal Matěj
Zuzana Holbeinová, Michal Matěj


Hudební stránku muzikálu blíže popsal dirigent a spoluautor hudebního nastudování Dan Kalousek: „Tento muzikál má, s trochou nadsázky, dvě hudební čísla: první dějství a druhé dějství. Naprostá většina děje je zpívaná, nebo doprovázená hudbou. Řekli bychom melodram… Rozsah je pro nás obrovský, měl jsem pocit, že tohle nikdy nedozkoušíme… (smích)
Jak to má ve správném muzikálu být, písničky si po odchodu z divadla notovat budete. Stejně jako my. Jsou to chytlavé melodie v tom nelepším slova smyslu, diváka zasáhnou, mají i výrazný dramatický efekt. Odráží se v nich židovské a arabské prvky, autoři, kteří pracují se střety kultur, s nimi zacházejí báječně. Těšíme se, jak se písně budou líbit publiku. Symfonický charakter hudby rádi podtrhneme tím, že v orchestřišti nás bude 27.“


„Medicus je velkolepé dílo epické, bylo by proto nepatřičné dělat choreografie jen tak na efekt. Pro pohybovou stylizaci jsou určující pouze časy a místa, kudy děj zrovna bude prolétávat a v jakém prostředí se budeme nacházet…,“ přibližuje jednoznačné východisko pro svou práci choreograf Michal Matěj.

„To, jak čas proletí tou inscenací, je to od autorů realizované krásně poeticky,“ naznačil Stanislav Moša. Výtvarné zpracování se bude držet historických reálií. „Takovýto příběh se nedá jakýmkoli způsobem aktualizovat. Vše odpovídá době, ve které se odehrává.“ A herecké úkoly byly režisérem inscenace označeny za olbřímí... „Zejména role bradýře Crofta a Chána, ale i další. K tomu mnohohlasé sbory. Zkoušelo se to déle, než je obvyklé…,“ prozradil Stanislav Moša.

Christoph Weyers, Dušan Vitázek
Christoph Weyers, Dušan Vitázek


„Je to nesmírně náročné pěvecky,“ potvrzuje Dušan Vitázek. „Vysoko položené party jsou ve Španělsku obsazovány operními pěvci. Ale my budeme lepší. (smích)
Není to úplně pohádka, přesto existence na jevišti není civilní a reálná. Musíte ke všemu přistupovat s energií již v průběhu přípravy, ale také při pobytu v zákulisí, jinak to na jevišti už nedoženete. V tom je to těžké, zajímavé...a krásné.“


„Pro mě je role Roba neskutečná výzva. Každý má svůj sen a mým úkolem je takovou cestu k jeho splnění ztvárnit. A když se do toho dostane i nějaká ta emoce, třeba při duetu Roba s jeho osudovou dívkou Mary, je to pro mě ještě větší zážitek,“ těší se Libor Matouš.

„Medicus pojednává o velmi niterných věcech, které se každého z nás dotýkají úplně jinak. Z toho plyne moje přesvědčení, že každý z diváků se bude mít s čím identifikovat,“ poznamenal Stano Slovák.

„Miloval jsem jednu inscenaci, Papežka se jmenovala, v níž jsem hrál učence Aeskulapia. Pro mě Avicenna jako by byl pokračování té role…,“ říká Ladislav Kolář.


Dodejme, že španělští autoři budou české premiéry svého díla přímo účastni. Iván Macías byl v lednu letošního roku se svým týmem již hostem na slavnostní světové premiéře muzikálu Sněhurka a já. A po této návštěvě padlo definitivní rozhodnutí, že první premiéru muzikálu Medicus mimo zemi svého vzniku uvede právě Městské divadlo Brno v režii Stanislava Moši.

O český překlad se postarala Zuzana Čtveráčková, o hudební nastudování Dan Kalousek a František Šterbák, jeviště ožije ve scénografii Christopha Weyerse a v kostýmech Andrey Kučerové. V hlavní roli se můžete těšit na Libora Matouše nebo nového člena souboru Richarda Pekárka, jeho osudovou ženu si zahrají Kristýna Daňhelová nebo Esther Mertová, prvního učitele, bradýře Crofta Stanislav Slovák nebo Jakub Uličník, v postavě perského mudrce se budou střídat Ladislav Kolář nebo Igor Ondříček a v roli Šáha uvidíte Aleše Slaninu nebo Dušana Vitázka.

Romantickým, napínavým a dechberoucí příběhem chce divadlo mimo jiné poděkovat všem, kteří v posledních těžkých letech pečují o tělo i duši celé společnosti. „Inscenaci Medicus vnímáme jako naše velké poděkování lékařům, zdravotnickému personálu, sestřičkám ve všech nemocnicích, kteří po dobu dvou let toho odpracovali nad rámec lidských možností…,“ uvedl na závěr Stanislav Moša.

zpracoval + foto: Michal Novák