Z tiskových konferencí

Tradice v novém
vydáno: 7.9.2013
Osobnosti, které jsme měli po několik let spojeny s velmi úspěšnou érou brněnského Divadla Reduta, vstoupily do konkursu vypsaného Magistrátem Hlavního města Prahy na obsazení Divadla Na zábradlí, a uspěly. Na post ředitele nastupuje Petr Štědroň, uměleckým šéfem se stává dramaturgyně Dora Viceníková a kmenovým režisérem Jan Mikulášek. Tento tvůrčí tým se pokusí nejen navrátit legendární pražské scéně určitý šmrnc, ale stane se prvním, kdo si ve velkém vyzkouší transfer „svých“ inscenací do nového působiště. Model běžný v západním světě, kdy za intendantem jdou jak některé inscenace, tak část ansámblu, v našich zatvrzelých podmínkách, kdy divadelní ředitele v podstatě nic nenutí pravidelně obhajovat své posty či umělecké koncepce, obvyklý zatím není.

Petr Štědroň
ředitel DNz Petr Štědroň


Sezona 2013/14 v Divadle Na zábradlí, které letos slaví 55 let své existence, se ponese v duchu podtitulu „Tradice v novém“, jenž by měl vyjadřovat vztah nového vedení k tomuto úžasnému geniu loci, které vytvářela plejáda významných osobností, a českému divadlu se zde po léta určoval směr. „Zmíněný podtitul, doufáme, nevylučuje, že přicházíme s osobitou estetikou a poetikou. Z našich předchozích realizací asi víte, že se zabýváme určitými stereotypy, fenoménologií všedního dne, klademe důraz na autorské divadlo a v neposlední řadě osobitý režisérský rukopis,“ představuje ideu tvorby nový ředitel DNz Petr Štědroň. „Divadlo v našem pojetí klade otázky. Neomezuje se pouze na interpretaci hotového textu, rozšiřuje jej o hlubší kontexty, souvislosti a autorský vklad všech zúčastněných. Je to nastoupená cesta, kterou jsme se vydávali v Divadle Reduta. Divadlo Na zábradlí navíc disponuje kvalitním hereckým souborem, který jsme rozšířili o další herecké osobnosti, zkrátka Divadlo Na zábradlí skýtá ideální předpoklad pro rozvíjení této cesty, pro koncentrovanou práci a rozšiřování naší estetiky. Nová tvorba Divadla Na zábradlí, která naváže na dosavadní autorskou linku incenací, povede publikum k větší otevřenosti, má přinášet inovativní postupy, dodávat silné emocionální zážitky, kriticky odkrývat slabosti a ničivé stereotypy. Kromě Jana Mikuláška, který otevře novou sezonu premiérou inscenace „Šedá sedmdesátá“ budou Na zábradlí v této sezoně režírovat J. A. Pitínský, Jiří Havelka, Jan Frič a mnoho jiných. Kromě pěti premiér, které nás v této sezoně čekají, přinášíme také sedm obnovených premiér. Důraz klademe především na autorské divadlo, nepravidelnou dramaturgii a dramaturgické interpretace, pevný a osobitý režisérský rukopis.“

Jan Mikulášek, Petr Štědroň
Jan Mikulášek, Petr Štědroň


Kromě pěti zcela původních inscenací se diváci mohou těšit na několik dalších obnovených premiér (přenesených právě z Divadla Reduta), včetně například veleúspěšné inscenace Korespondence V+W. Herecký soubor se také rozroste o Jiřího Vyorálka, Petra Jeništu, Anežku Kubátovou a Miloslava Königa. Nové vedení DNz rozhodně nepředpokládá razantní změny ve stávajícím hereckém souboru, jen je jasné, že během podzimu budou některé starší inscenace derniérovány nebo dojde na proměnu v oblasti korporátní identity divadla. Má se vyznačovat jednoznačnou černobílou grafikou, moderní a uživatelsky vstřícnou.

Kromě obnovených premiér bude stávající repertoár obohacen o pět původních inscenací. Ať už jsou to Šedá sedmdesátá v režii Jana Mikuláška nebo hudebně-divadelní projekt Miloše Orsona Štědroně Velvet Havel. Do DNz se vrátí Jan Antonín Pitínský s adaptací románu Boarding Home, kubánského spisovatele Guillerma Rosalese a také režisér Jiří Havelka, jehož Šílenství bude mít premiéru v dubnu 2014.


nová éra Divadla Na zábradlí začíná...


Šéfka kontaktního oddělení DNz Martina Měšťanová přiblížila, co nového může divák očekávat v obchodní politice divadla: „První změnou, které si diváci všimnou hned, je úprava cenových kategorií, které jsme zpřehlednili a omezili pouze na tři cenové hladiny (350, 250 a 150 Kč). Jelikož přicházíme s novým repertoárem a víme, že diváci se novinek spíše bojí a často nejprve vyčkávají na ohlasy, budeme se snažit novinky přiblížit formou tzv. premiérového předplatného. Byli bychom rádi, kdyby se našla skupina diváků, která se novinek nebojí, očekávala je a přišla podpořit herce v jejich snažení. Myslíme si, že to bude dobré jak pro tvůrce a herce, ale pro celkovou atmosféru v sále. Pro abonenty premiérového předplatného bude vyhrazen termín vždy II. premiéry.“

Sezona 2013/14 bude oficiálně zahájena v pondělí 16. září 2013 v 19 hodin premiérou inscenace Korespondence V+W a následným setkáním ve 22 hodin na (A)VOID Floating Gallery (Praha – Výtoň).

-mys-
[foto: Kateřina Jírová, Michal Novák]