Divadlo Komedie

Karl Kraus

Poslední chvíle lidstva

[Die letzten Tage der Menschheit]
Premiéra: 22.4.2011. Překlad: Hanuš Karlach. Úprava: Viktorie Knotková. Dramaturgie: Viktorie Knotková, Vojtěch Bárta. Scéna: Andrej Ďurík. Kostýmy: Zuzana Přidalová. Hudba: Vladimír Franz. Režie: Katharina Schmitt, Thomas Zielinski, Alexander Riemenschneider.
Komora|3:10 | Poslední uvedení: červen 2012.


Tři protiválečné inscenace, kromě jiného snažící klást si otázku po chování lidí, kteří se s válečnými událostmi setkávají pouze zprostředkovaně. „Co je na válce přitažlivého? Proč se zprávami o ní tak rádi necháváme bavit? Jak nakládáme se svými i cizími válečnými zážitky? Jakou roli hrají při vzniku i průběhu válečných událostí média?“


inscenace již byla stažena z repertoáru

Divadlo Komedie
Hodnocení inscenace
Redakce
74 %
Uživatelé
76 %
Volby

Hodnocení

HODNOCENÍ REDAKCE:
Lukáš Holubec 80 %
(zadáno: 18.9.2015, počet hodnocení: 596)
Michal Novák 70 %
(zadáno: 1.12.2013, počet hodnocení: 1001)
Lukáš Dubský 80 %
(zadáno: 4.5.2012, počet hodnocení: 781)
přínosný / zajímavý komentář
Jako celek to působí tematicky sevřeně, herecky tradičně excelentní (obzvláště se mi líbili I.Uhlířová v I. části, M.Pechlát ve II. části). Každá část má výrazně jiný režijní rukopis a využívá jiné divadelní prostředky. 1. část - asi nejpovedenější, s ironií ukazuje mediální manipulaci a funkci propagandy na počátku válečného konfliktu - 90%.
2. část je udělaná jako kabaret, směřování je trochu nejasné, ale povedený je výstup M.Pechláta - 60%
3. část - trochu surrealistická hra s diváky, věnuje se otázce, co po skončení války - 80%
Veronika Boušová 80 %
(zadáno: 25.3.2012, počet hodnocení: 277)
Pavla Haflantová 70 %
(zadáno: 16.11.2011, počet hodnocení: 315)
přínosný / zajímavý komentář
75% Myslím, že k jakémusi uchopení a pochopení této inscenance může člověk dojít jen když aktivně chce. Pokud se oprostím od záměru autora (je to kacířská myšlenka?) hru neuvádět, připustím, že jsem předlohu neviděla a soustředím se pouze na sdělení, které mi bylo zprostředkováno, potom musím chválit ? a smířit se s myšlenkou, že manipulace médii je všudypřítomná a týká se i mě.
Pavel Širmer 50 %
(zadáno: 21.6.2011, počet hodnocení: 1516)
přínosný / zajímavý komentář
Inscenace podle mě do Našeho tipu nepatří, nedoporučil bych ji nikomu. Autor obsáhlé drama zamýšlel jako knižní - nechtěl, aby bylo realizováno. Myslím, že inscenátoři měli ctít autorův záměr. Z protiválečných „výkřiků“ si sice šlo vybrat myšlenky, ale inscenace jako celek nefungovala. Ze tří režijních pojetí mi připadlo nejlepší to první, další dvě už hodnotím jako režijní exhibice. Větším přínosem je přečíst si drama určené pro čtení než navštívit inscenaci, která mu ublížila. Otřesná organizace a nesnesitelné zbytečně dlouhé pauzy (drobné změny dekorace by šly zorganizovat v kratším čase).
Jan Pařízek 60 %
(zadáno: 3.6.2011, počet hodnocení: 746)
přínosný / zajímavý komentář
Bohužel představení mě nezasáhlo tak silně jak jsem očekával. Jako celek to u mě nějak nefungovalo. Odcházel jsem spíše zmatený než spokojený s výborným zážitkem.
Nicméně bylo tam několik scén, které se mi hodně líbili a proto to v žádném případě neodsuzuji. První část se mi líbila nejvíce. Druhá naopak nejméně (ty písně v kabaretu bych klidně oželel). Herecké výkony velmi dobré, obzvláště výborná byla I. Uhlířová.
A přišli mi zbytečně dlouhé přestávky (každá skoro 30 minut). Scéna se tam tolik nepřestavovala...
Jiří Landa 80 %
(zadáno: 2.5.2011, počet hodnocení: 2859)
přínosný / zajímavý komentář
Velmi silná inscenace rozdělená do tří diametrálně odlišných částí. Nejpůsobivější z nich je část režiséra T. Zielinskiho, jenž na balkóně Divadla Komedie vytvořil prazvláštní panoptikum postav, z jejichž myšlenek a jednání jde doslova strach. Přesně na nich ukazuje, že válka neničí jen movité statky a životy, ale ještě víc se podepisuje na devastaci myšlení lidí. Mimořádně náročná a především pak výborná inscenace přináší neskutečnou katarzi při závěrečném fingovaném potlesku, jenž je možno vnímat mnohými způsoby...
Jiří Koula 100 %
(zadáno: 28.4.2011, počet hodnocení: 1544)
přínosný / zajímavý komentář
viz blog
HODNOCENÍ UŽIVATELŮ:
Marcela 80 %
(zadáno: 25.10.2016, počet hodnocení: 398)
Arcipes 80 %
(zadáno: 1.12.2013, počet hodnocení: 136)
Frankovka 50 %
(zadáno: 27.10.2012, počet hodnocení: 211)
Holga 90 %
(zadáno: 25.9.2012, počet hodnocení: 22)
Národosolsobě 50 %
(zadáno: 4.4.2012, počet hodnocení: 278)
Artaud 90 %
(zadáno: 19.12.2011, počet hodnocení: 216)
Wolchowski 90 %
(zadáno: 5.11.2011, počet hodnocení: 2)
Ryhop 70 %
(zadáno: 16.6.2011, počet hodnocení: 145)
přínosný / zajímavý komentář
Tohle se mi velice obtížně hodnotí, stejně jako mám ze hry dost rozporuplný pocit. Vnímal jsem jí spíše jako kaleidoskop scének a panoptikum figur, s občas příliš prvoplánovou mravokárností, občas nepříliš jasným sdělením, ve třetí části se pohybující na hranici trapnosti a geniality "divadla až na kost". Každopádně krutopřísně originální.
Sonic 80 %
(zadáno: 21.5.2011, počet hodnocení: 331)
přínosný / zajímavý komentář
"Oni ho odsoudili, protože on lhal a oni nemají rádi pravdu."

Komentáře uživatelů nevyjadřují stanovisko redakce. Názory jednotlivých redaktorů nemusejí vždy vyjadřovat stanovisko celé redakce.