Divadlo Komedie

Poslední chvíle lidstva

Premiéra: 22.4.2011 | Komora|3:10
Překlad: Hanuš Karlach. Úprava: Viktorie Knotková. Dramaturgie: Viktorie Knotková, Vojtěch Bárta. Scéna: Andrej Ďurík. Kostýmy: Zuzana Přidalová. Hudba: Vladimír Franz. Režie: Katharina Schmitt, Thomas Zielinski, Alexander Riemenschneider.
Poslední uvedení: červen 2012.
Tři protiválečné inscenace, kromě jiného snažící klást si otázku po chování lidí, kteří se s válečnými událostmi setkávají pouze zprostředkovaně. „Co je na válce přitažlivého? Proč se zprávami o ní tak rádi necháváme bavit? Jak nakládáme se svými i cizími válečnými zážitky? Jakou roli hrají při vzniku i průběhu válečných událostí média?“


inscenace již byla stažena z repertoáru

Hodnocení inscenace
Redakce
76 %
Uživatelé
75 %
75111000
Volby

Hodnocení (20)

HODNOCENÍ REDAKCE
Lukáš Holubec  80 %
18.9.2015 | 742 hodnocení
Michal Novák  70 %
1.12.2013 | 1159 hodnocení
Lukáš Dubský  80 %
4.5.2012 | 1165 hodnocení
+ souhlasím
Jako celek to působí tematicky sevřeně, herecky tradičně excelentní (obzvláště se mi líbili I.Uhlířová v I. části, M.Pechlát ve II. části). Každá část má výrazně jiný režijní rukopis a využívá jiné divadelní prostředky. 1. část - asi nejpovedenější, s ironií ukazuje mediální manipulaci a funkci propagandy na počátku válečného konfliktu - 90%.
2. část je udělaná jako kabaret, směřování je trochu nejasné, ale povedený je výstup M.Pechláta - 60%
3. část - trochu surrealistická hra s diváky, věnuje se otázce, co po skončení války - 80%
Veronika Boušová  80 %
25.3.2012 | 277 hodnocení
Pavla Haflantová  70 %
16.11.2011 | 356 hodnocení
+ souhlasím
75% Myslím, že k jakémusi uchopení a pochopení této inscenance může člověk dojít jen když aktivně chce. Pokud se oprostím od záměru autora (je to kacířská myšlenka?) hru neuvádět, připustím, že jsem předlohu neviděla a soustředím se pouze na sdělení, které mi bylo zprostředkováno, potom musím chválit ? a smířit se s myšlenkou, že manipulace médii je všudypřítomná a týká se i mě.
Pavel Širmer  60 %
21.6.2011 | 2036 hodnocení
+ souhlasím
Krausovy myšlenky dokazují, že svět stále funguje na podobných principech. Autor obsáhlé drama zamýšlel jako knižní - nechtěl, aby bylo realizováno. Textové adaptace V. Knotkové se ujali tři režiséři a každý vlastním rukopisem připravil jednu část. Protiválečné „výkřiky“ byly nejpřístupněji vstřebatelné z první části. Ve druhé a v menší míře i třetí odváděly pozornost herecké akce a vnějškové prostředky. Jedná se o zajímavou interpretaci, ale větším obohacením by bylo přečtení. Divácký zážitek narušovala špatná organizace představení a nesnesitelně dlouhé pauzy (změny dekorace by jistě šly zorganizovat v kratším čase).
Jan Pařízek  60 %
3.6.2011 | 914 hodnocení
+ souhlasím
Bohužel představení mě nezasáhlo tak silně jak jsem očekával. Jako celek to u mě nějak nefungovalo. Odcházel jsem spíše zmatený než spokojený s výborným zážitkem.
Nicméně bylo tam několik scén, které se mi hodně líbili a proto to v žádném případě neodsuzuji. První část se mi líbila nejvíce. Druhá naopak nejméně (ty písně v kabaretu bych klidně oželel). Herecké výkony velmi dobré, obzvláště výborná byla I. Uhlířová.
A přišli mi zbytečně dlouhé přestávky (každá skoro 30 minut). Scéna se tam tolik nepřestavovala...
Jiří Landa  80 %
2.5.2011 | 3032 hodnocení
+ souhlasím
Velmi silná inscenace rozdělená do tří diametrálně odlišných částí. Nejpůsobivější z nich je část režiséra T. Zielinskiho, jenž na balkóně Divadla Komedie vytvořil prazvláštní panoptikum postav, z jejichž myšlenek a jednání jde doslova strach. Přesně na nich ukazuje, že válka neničí jen movité statky a životy, ale ještě víc se podepisuje na devastaci myšlení lidí. Mimořádně náročná a především pak výborná inscenace přináší neskutečnou katarzi při závěrečném fingovaném potlesku, jenž je možno vnímat mnohými způsoby...
Jiří Koula  100 %
28.4.2011 | 1600 hodnocení
+ souhlasím
viz blog
HODNOCENÍ UŽIVATELŮ
Studený Čumáček  80 %
8.1.2021 | 417 hodnocení
+ souhlasím
záznam
Karl Kraus byl v podstatě šťastný člověk. Šťastný, protože zažil "jen" I. světovou válku a zemřel včas, aby nezažil tu druhou.
Herecky nádherná práce hlavního týmu Typů, protože postavy jsou prakticky bezejmenné a vyjadřují jen určité omezené okruhy myšlenek příslušející k situaci (voják/S. Majer, politik/M. Daniel, duchovní/M. Pechlát. novinářka/I. Uhlířová, herečka-manželka/G. Míčová, pán/J. Štrébl). K nim však také přísluší i stranou stojící fluidní postava pijana a prapodivného filosofa, velmi zajímavá a herecky cenná (J. Černý).
Nápaditě a funkčně členěná scéna.
Bernardblack  70 %
10.12.2019 | 328 hodnocení
+ souhlasím
"Oni ho odsoudili, protože on lhal a oni nemají rádi pravdu."
Ryhop  70 %
16.6.2011 | 145 hodnocení
+ souhlasím
Tohle se mi velice obtížně hodnotí, stejně jako mám ze hry dost rozporuplný pocit. Vnímal jsem jí spíše jako kaleidoskop scének a panoptikum figur, s občas příliš prvoplánovou mravokárností, občas nepříliš jasným sdělením, ve třetí části se pohybující na hranici trapnosti a geniality "divadla až na kost". Každopádně krutopřísně originální.
Sonic  80 %
21.5.2011 | 331 hodnocení
+ souhlasím
"Oni ho odsoudili, protože on lhal a oni nemají rádi pravdu."
Marcela  80 %
25.10.2016 | 418 hodnocení
Arcipes  80 %
1.12.2013 | 136 hodnocení
Frankovka  50 %
27.10.2012 | 282 hodnocení
Holga  90 %
25.9.2012 | 22 hodnocení
Národosolsobě  50 %
4.4.2012 | 331 hodnocení
Artaud  90 %
19.12.2011 | 216 hodnocení
Wolchowski  90 %
5.11.2011 | 2 hodnocení

Komentáře uživatelů nevyjadřují stanovisko redakce. Názory jednotlivých redaktorů nemusejí vždy vyjadřovat stanovisko celé redakce.