Divadlo Komedie

Poslední chvíle lidstva

[Die letzten Tage der Menschheit]
Premiéra: 22.4.2011. Překlad: Hanuš Karlach. Úprava: Viktorie Knotková. Dramaturgie: Viktorie Knotková, Vojtěch Bárta. Scéna: Andrej Ďurík. Kostýmy: Zuzana Přidalová. Hudba: Vladimír Franz. Režie: Katharina Schmitt, Thomas Zielinski, Alexander Riemenschneider.
Komora|3:10 | Poslední uvedení: červen 2012.


Tři protiválečné inscenace, kromě jiného snažící klást si otázku po chování lidí, kteří se s válečnými událostmi setkávají pouze zprostředkovaně. „Co je na válce přitažlivého? Proč se zprávami o ní tak rádi necháváme bavit? Jak nakládáme se svými i cizími válečnými zážitky? Jakou roli hrají při vzniku i průběhu válečných událostí média?“


inscenace již byla stažena z repertoáru

Divadlo Komedie
Hodnocení inscenace
Redakce
76 %
Uživatelé
75 %
75101000
Volby

Hodnocení (19)

HODNOCENÍ REDAKCE:
Lukáš Holubec 80 %
(zadáno: 18.9.2015, počet hodnocení: 656)
Michal Novák 70 %
(zadáno: 1.12.2013, počet hodnocení: 1067)
Lukáš Dubský 80 %
(zadáno: 4.5.2012, počet hodnocení: 852)
přínosný / zajímavý komentář
Jako celek to působí tematicky sevřeně, herecky tradičně excelentní (obzvláště se mi líbili I.Uhlířová v I. části, M.Pechlát ve II. části). Každá část má výrazně jiný režijní rukopis a využívá jiné divadelní prostředky. 1. část - asi nejpovedenější, s ironií ukazuje mediální manipulaci a funkci propagandy na počátku válečného konfliktu - 90%.
2. část je udělaná jako kabaret, směřování je trochu nejasné, ale povedený je výstup M.Pechláta - 60%
3. část - trochu surrealistická hra s diváky, věnuje se otázce, co po skončení války - 80%
Veronika Boušová 80 %
(zadáno: 25.3.2012, počet hodnocení: 277)
Pavla Haflantová 70 %
(zadáno: 16.11.2011, počet hodnocení: 325)
přínosný / zajímavý komentář
75% Myslím, že k jakémusi uchopení a pochopení této inscenance může člověk dojít jen když aktivně chce. Pokud se oprostím od záměru autora (je to kacířská myšlenka?) hru neuvádět, připustím, že jsem předlohu neviděla a soustředím se pouze na sdělení, které mi bylo zprostředkováno, potom musím chválit ? a smířit se s myšlenkou, že manipulace médii je všudypřítomná a týká se i mě.
Pavel Širmer 60 %
(zadáno: 21.6.2011, počet hodnocení: 1606)
přínosný / zajímavý komentář
Krausovy myšlenky dokazují, že svět stále funguje na podobných principech. Autor obsáhlé drama zamýšlel jako knižní - nechtěl, aby bylo realizováno. Textové adaptace V. Knotkové se ujali tři režiséři a každý vlastním rukopisem připravil jednu část. Protiválečné „výkřiky“ byly nejpřístupněji vstřebatelné z první části. Ve druhé a v menší míře i třetí odváděly pozornost herecké akce a vnějškové prostředky. Jedná se o zajímavou interpretaci, ale větším obohacením by bylo přečtení. Divácký zážitek narušovala špatná organizace představení a nesnesitelně dlouhé pauzy (změny dekorace by jistě šly zorganizovat v kratším čase).
Jan Pařízek 60 %
(zadáno: 3.6.2011, počet hodnocení: 784)
přínosný / zajímavý komentář
Bohužel představení mě nezasáhlo tak silně jak jsem očekával. Jako celek to u mě nějak nefungovalo. Odcházel jsem spíše zmatený než spokojený s výborným zážitkem.
Nicméně bylo tam několik scén, které se mi hodně líbili a proto to v žádném případě neodsuzuji. První část se mi líbila nejvíce. Druhá naopak nejméně (ty písně v kabaretu bych klidně oželel). Herecké výkony velmi dobré, obzvláště výborná byla I. Uhlířová.
A přišli mi zbytečně dlouhé přestávky (každá skoro 30 minut). Scéna se tam tolik nepřestavovala...
Jiří Landa 80 %
(zadáno: 2.5.2011, počet hodnocení: 2895)
přínosný / zajímavý komentář
Velmi silná inscenace rozdělená do tří diametrálně odlišných částí. Nejpůsobivější z nich je část režiséra T. Zielinskiho, jenž na balkóně Divadla Komedie vytvořil prazvláštní panoptikum postav, z jejichž myšlenek a jednání jde doslova strach. Přesně na nich ukazuje, že válka neničí jen movité statky a životy, ale ještě víc se podepisuje na devastaci myšlení lidí. Mimořádně náročná a především pak výborná inscenace přináší neskutečnou katarzi při závěrečném fingovaném potlesku, jenž je možno vnímat mnohými způsoby...
Jiří Koula 100 %
(zadáno: 28.4.2011, počet hodnocení: 1565)
přínosný / zajímavý komentář
viz blog
HODNOCENÍ UŽIVATELŮ:
Bernardblack 70 %
(zadáno: 10.12.2019, počet hodnocení: 252)
přínosný / zajímavý komentář
"Oni ho odsoudili, protože on lhal a oni nemají rádi pravdu."
Ryhop 70 %
(zadáno: 16.6.2011, počet hodnocení: 145)
přínosný / zajímavý komentář
Tohle se mi velice obtížně hodnotí, stejně jako mám ze hry dost rozporuplný pocit. Vnímal jsem jí spíše jako kaleidoskop scének a panoptikum figur, s občas příliš prvoplánovou mravokárností, občas nepříliš jasným sdělením, ve třetí části se pohybující na hranici trapnosti a geniality "divadla až na kost". Každopádně krutopřísně originální.
Sonic 80 %
(zadáno: 21.5.2011, počet hodnocení: 331)
přínosný / zajímavý komentář
"Oni ho odsoudili, protože on lhal a oni nemají rádi pravdu."
Marcela 80 %
(zadáno: 25.10.2016, počet hodnocení: 407)
Arcipes 80 %
(zadáno: 1.12.2013, počet hodnocení: 136)
Frankovka 50 %
(zadáno: 27.10.2012, počet hodnocení: 223)
Holga 90 %
(zadáno: 25.9.2012, počet hodnocení: 22)
Národosolsobě 50 %
(zadáno: 4.4.2012, počet hodnocení: 294)
Artaud 90 %
(zadáno: 19.12.2011, počet hodnocení: 216)
Wolchowski 90 %
(zadáno: 5.11.2011, počet hodnocení: 2)

Komentáře uživatelů nevyjadřují stanovisko redakce. Názory jednotlivých redaktorů nemusejí vždy vyjadřovat stanovisko celé redakce.