Divadlo Komedie

Poslední chvíle lidstva

Premiéra: 22.4.2011 | Komora|3:10
Překlad: Hanuš Karlach. Úprava: Viktorie Knotková. Dramaturgie: Viktorie Knotková, Vojtěch Bárta. Scéna: Andrej Ďurík. Kostýmy: Zuzana Přidalová. Hudba: Vladimír Franz. Režie: Katharina Schmitt, Thomas Zielinski, Alexander Riemenschneider.
Poslední uvedení: červen 2012.
Tři protiválečné inscenace, kromě jiného snažící klást si otázku po chování lidí, kteří se s válečnými událostmi setkávají pouze zprostředkovaně. „Co je na válce přitažlivého? Proč se zprávami o ní tak rádi necháváme bavit? Jak nakládáme se svými i cizími válečnými zážitky? Jakou roli hrají při vzniku i průběhu válečných událostí média?“


inscenace již byla stažena z repertoáru

Hodnocení inscenace
Redakce
76 %
Uživatelé
75 %
75111000

Volby

Hodnocení (20)

HODNOCENÍ REDAKCE
Lukáš Holubec  80 %
(zadáno: 18.9.2015, počet hodnocení: 690)
Michal Novák  70 %
(zadáno: 1.12.2013, počet hodnocení: 1074)
Lukáš Dubský  80 %
(zadáno: 4.5.2012, počet hodnocení: 933)
+ přínosný / zajímavý komentář
Jako celek to působí tematicky sevřeně, herecky tradičně excelentní (obzvláště se mi líbili I.Uhlířová v I. části, M.Pechlát ve II. části). Každá část má výrazně jiný režijní rukopis a využívá jiné divadelní prostředky. 1. část - asi nejpovedenější, s ironií ukazuje mediální manipulaci a funkci propagandy na počátku válečného konfliktu - 90%.
2. část je udělaná jako kabaret, směřování je trochu nejasné, ale povedený je výstup M.Pechláta - 60%
3. část - trochu surrealistická hra s diváky, věnuje se otázce, co po skončení války - 80%
Veronika Boušová  80 %
(zadáno: 25.3.2012, počet hodnocení: 277)
Pavla Haflantová  70 %
(zadáno: 16.11.2011, počet hodnocení: 343)
+ přínosný / zajímavý komentář
75% Myslím, že k jakémusi uchopení a pochopení této inscenance může člověk dojít jen když aktivně chce. Pokud se oprostím od záměru autora (je to kacířská myšlenka?) hru neuvádět, připustím, že jsem předlohu neviděla a soustředím se pouze na sdělení, které mi bylo zprostředkováno, potom musím chválit ? a smířit se s myšlenkou, že manipulace médii je všudypřítomná a týká se i mě.
Pavel Širmer  60 %
(zadáno: 21.6.2011, počet hodnocení: 1774)
+ přínosný / zajímavý komentář
Krausovy myšlenky dokazují, že svět stále funguje na podobných principech. Autor obsáhlé drama zamýšlel jako knižní - nechtěl, aby bylo realizováno. Textové adaptace V. Knotkové se ujali tři režiséři a každý vlastním rukopisem připravil jednu část. Protiválečné „výkřiky“ byly nejpřístupněji vstřebatelné z první části. Ve druhé a v menší míře i třetí odváděly pozornost herecké akce a vnějškové prostředky. Jedná se o zajímavou interpretaci, ale větším obohacením by bylo přečtení. Divácký zážitek narušovala špatná organizace představení a nesnesitelně dlouhé pauzy (změny dekorace by jistě šly zorganizovat v kratším čase).
Jan Pařízek  60 %
(zadáno: 3.6.2011, počet hodnocení: 816)
+ přínosný / zajímavý komentář
Bohužel představení mě nezasáhlo tak silně jak jsem očekával. Jako celek to u mě nějak nefungovalo. Odcházel jsem spíše zmatený než spokojený s výborným zážitkem.
Nicméně bylo tam několik scén, které se mi hodně líbili a proto to v žádném případě neodsuzuji. První část se mi líbila nejvíce. Druhá naopak nejméně (ty písně v kabaretu bych klidně oželel). Herecké výkony velmi dobré, obzvláště výborná byla I. Uhlířová.
A přišli mi zbytečně dlouhé přestávky (každá skoro 30 minut). Scéna se tam tolik nepřestavovala...
Jiří Landa  80 %
(zadáno: 2.5.2011, počet hodnocení: 2905)
+ přínosný / zajímavý komentář
Velmi silná inscenace rozdělená do tří diametrálně odlišných částí. Nejpůsobivější z nich je část režiséra T. Zielinskiho, jenž na balkóně Divadla Komedie vytvořil prazvláštní panoptikum postav, z jejichž myšlenek a jednání jde doslova strach. Přesně na nich ukazuje, že válka neničí jen movité statky a životy, ale ještě víc se podepisuje na devastaci myšlení lidí. Mimořádně náročná a především pak výborná inscenace přináší neskutečnou katarzi při závěrečném fingovaném potlesku, jenž je možno vnímat mnohými způsoby...
Jiří Koula  100 %
(zadáno: 28.4.2011, počet hodnocení: 1598)
+ přínosný / zajímavý komentář
viz blog
HODNOCENÍ UŽIVATELŮ
Studený Čumáček  80 %
(zadáno: 8.1.2021, počet hodnocení: 335)
přínosný / zajímavý komentář
záznam
Karl Kraus byl v podstatě šťastný člověk. Šťastný, protože zažil "jen" I. světovou válku a zemřel včas, aby nezažil tu druhou.
Herecky nádherná práce hlavního týmu Typů, protože postavy jsou prakticky bezejmenné a vyjadřují jen určité omezené okruhy myšlenek příslušející k situaci (voják/S. Majer, politik/M. Daniel, duchovní/M. Pechlát. novinářka/I. Uhlířová, herečka-manželka/G. Míčová, pán/J. Štrébl). K nim však také přísluší i stranou stojící fluidní postava pijana a prapodivného filosofa, velmi zajímavá a herecky cenná (J. Černý).
Nápaditě a funkčně členěná scéna.
Bernardblack  70 %
(zadáno: 10.12.2019, počet hodnocení: 304)
přínosný / zajímavý komentář
"Oni ho odsoudili, protože on lhal a oni nemají rádi pravdu."
Ryhop  70 %
(zadáno: 16.6.2011, počet hodnocení: 145)
přínosný / zajímavý komentář
Tohle se mi velice obtížně hodnotí, stejně jako mám ze hry dost rozporuplný pocit. Vnímal jsem jí spíše jako kaleidoskop scének a panoptikum figur, s občas příliš prvoplánovou mravokárností, občas nepříliš jasným sdělením, ve třetí části se pohybující na hranici trapnosti a geniality "divadla až na kost". Každopádně krutopřísně originální.
Sonic  80 %
(zadáno: 21.5.2011, počet hodnocení: 331)
přínosný / zajímavý komentář
"Oni ho odsoudili, protože on lhal a oni nemají rádi pravdu."
Marcela  80 %
(zadáno: 25.10.2016, počet hodnocení: 410)
Arcipes  80 %
(zadáno: 1.12.2013, počet hodnocení: 136)
Frankovka  50 %
(zadáno: 27.10.2012, počet hodnocení: 239)
Holga  90 %
(zadáno: 25.9.2012, počet hodnocení: 22)
Národosolsobě  50 %
(zadáno: 4.4.2012, počet hodnocení: 305)
Artaud  90 %
(zadáno: 19.12.2011, počet hodnocení: 216)
Wolchowski  90 %
(zadáno: 5.11.2011, počet hodnocení: 2)

Komentáře uživatelů nevyjadřují stanovisko redakce. Názory jednotlivých redaktorů nemusejí vždy vyjadřovat stanovisko celé redakce.