Ewa Zembok


Volby

Aktuální inscenace

inscenace, na kterých se podílí jako tvůrce:

...připravované inscenace...

Režie

A studio Rubín


...aktuálně uváděné inscenace...

Režie

Divadlo X10Evidované jsou pouze inscenace uváděné od doby vzniku tohoto portálu, resp. zařazení divadla.