Jiří Šimek


Volby

Aktuální inscenace

inscenace, ve kterých účinkuje:

Městská divadla pražská [Divadlo Komedie]

Pomezí

Lachende Bestien

Ufftenživot

inscenace, u kterých je autorem nebo spoluautorem:

Ufftenživot

inscenace, na kterých se podílí jako tvůrce:

Režie

Ufftenživot

Scéna

Ufftenživot

Výprava

UfftenživotEvidované jsou pouze inscenace uváděné od doby vzniku tohoto portálu, resp. zařazení divadla.
* V inscenacích označených hvězdičkou vystupuje v alternaci.