Jiří Šimek


Volby

Aktuální inscenace

inscenace, ve kterých účinkuje:

Alfred ve dvoře

Studio ALTA

Lachende Bestien (Venuše ve Švehlovce)

Pomezí

inscenace, u kterých je autorem nebo spoluautorem:

Alfred ve dvoře

Studio ALTA

inscenace, na kterých se podílí jako tvůrce:

Režie

Alfred ve dvoře

Choreografie

Studio ALTAEvidované jsou pouze inscenace uváděné od doby vzniku tohoto portálu, resp. zařazení divadla.
* V inscenacích označených hvězdičkou vystupuje v alternaci.