Max Frisch


Volby

Aktuální inscenace

Inscenace, u kterých je autorem nebo spoluautorem:

Studio Hrdinů

  • Stiller  (prem.: 13.5.2019, poslední uvedení: duben 2020)

Činoherní studio Ústí nad Labem

  • Homo Faber  (prem.: 22.4.2017, poslední uvedení: únor 2020)


Evidované jsou pouze inscenace uváděné od doby vzniku tohoto portálu, resp. zařazení divadla.