Pavel Kopta


Volby

Aktuální inscenace

inscenace, u kterých je autorem nebo spoluautorem:

Divadlo Bez Hranic

Divadlo Radost

Severočeské divadlo
Evidované jsou pouze inscenace uváděné od doby vzniku tohoto portálu, resp. zařazení divadla.