Miloš Macourek


Volby

Aktuální inscenace (5)

inscenace, u kterých je autorem nebo spoluautorem:

Divadlo Jana Kašky [soubor Rolnička]

Studio DVA divadlo

Divadlo Bez Hranic

Městské divadlo v Mostě

Divadlo rozmanitostí (Městské divadlo v Mostě)
Evidované jsou pouze inscenace uváděné od doby vzniku tohoto portálu, resp. zařazení divadla.