Profil uživatele

DavidK

Volby

Blogy

1077 stran z období 15 let během 100 minut. Tvůrci inscenace opřené o deník Pavla Juráčka se zákonitě museli oprostit od snahy přenést na jeviště slovo od slova. Zatímco svědectví o době a tzv. „historky z natáčení“ jsou poodstrčeny do pozadí, hlavního zájmu se dostává především osobnímu příběhu muže, jehož vlastní nároky (jak tvůrčí, tak partnerské) přivedly k vz...
31.3.2013
Transsexualita spočívá v neshodě mozkových sexuálních pochodů s tělesným pohlavím jedince. Je proto paradoxem, že ji jako hlavní téma Miřenka Čechová zpracovává v pohybovém divadle, jehož hlavním vyjadřovacím prostředkem je tělo samotné. S/He is Nancy Joe je i přesto sdělným svědectvím o individuaci lidí, jež se narodili v cizím těle. Autorka inscenace a její protagonistka v...
31.3.2013
Režie S. K. Stanislavského pro hry A. P. Čechova ve své době znamenala obrovský úspěch. Ten však v průběhu let začínal přecházet v prokletí, z jehož spárů se bylo těžké vymanit. Dnes již klasické melodramatické interpretace autorova díla s sebou nesou pachuť mrtvého divadla. Autoři často zapomínají na titul, jenž připravují a svým výsledným dílem do světa hrdě hlásají: „Hr...
27.4.2012
Některé moderní adaptace Molièra jakoby se podbízely dnešnímu divákovi. Děj her přenášejí do současných lokací a vyprávějí jej jazykem poplatným době, zatímco jejich téma zůstává bez obměny. Původní dramata jsou však srozumitelná i bez nánosu vulgarit a senzacechtivého pozlátka a nepřestávají bavit. I přesto se Jihočeské divadlo uchýlilo k uvedení adaptace Misantropa, již m...
13.4.2012
Poslední inscenace dramaturgie experimentální činohry Divadla Meetfactory Buzní kříž je divadelní adaptací knihy Michala Witkowského Chlípnice. Kontroverzní kniha postihuje osud homosexuálního páru za doby normalizace, jenž pod tlakem bigotnosti polské populace reaguje přemrštěným chováním – dvojice si osvojila „vykroucené“ chování a navzájem se oslovuje v ženském rodě. Dramatiza...
13.4.2012
Hákový kříž je jedním z nejmladších archetypů. Je to symbol útlaku, nesnášenlivosti a především nacistický znak. Od 2. poloviny 20. století se na divadelních prknech tématika nacismu, potažmo holocaustu objevuje stále častěji. Od prvotní snahy o detabuizaci docházelo k popularizaci tématu, která vyvrcholila v současný „šoa business“. Vzniklá díla týkající se židovské otázky z...
13.4.2012
Hákový kříž je jedním z nejmladších archetypů. Je to symbol útlaku, nesnášenlivosti a především nacistický znak. Od 2. poloviny 20. století se na divadelních prknech tématika nacismu, potažmo holocaustu objevuje stále častěji. Od prvotní snahy o detabuizaci docházelo k popularizaci tématu, která vyvrcholila v současný „šoa business“. Vzniklá díla týkající se židovské otázky z...
13.4.2012
Inscenací monodramatu, Po Fredrikovi, Divadlo Letí pokračuje ve svém záměru uvádět současnou dramatiku, která má předpoklady zaujmout dnešního diváka. V tomto případě se k divadelní osvětě přidává i ta lékařská, již tvůrci přiznávají programem, jehož součástí je prezervativ. Švédský autor Mattias Brunn se prostřednictvím příběhu mladého Johanna snaží ve společnosti op...
13.4.2012