Národní divadlo

Hodnocení aktuálních inscenací

420PEOPLE

Inscenace: Premiéra: Redakce: Uživatelé:RecenzeNejbližší termíny:
Máj
19.3.2012
70 % 65 % 3 recenze
Pozn.:
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu.
V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů, resp. jsou-li tyto přehledy k dispozici.


Hodnocení aktuálních inscenací redakcí

Národní divadlo

Inscenace:
Michal
Novák
Helena
Grégrová
Pavel
Širmer
Jan
Pařízek
Anežka
Hrebiková
Lukáš
Dubský
Jiří
Landa
Veronika
Boušová
70 % 90 % 70 % 90 % 80 %    
70 % 60 % 60 % 80 % 70 % 60 % 50 %  
60 % 70 % 50 % 70 % 80 % 60 %   
60 % 60 % 70 % 90 % 70 % 70 % 60 % 80 %
60 % 70 % 70 % 80 % 90 % 60 % 70 % 70 %

Stavovské divadlo

Inscenace:
Pavel
Širmer
Jan
Pařízek
Michal
Novák
Lukáš
Dubský
Helena
Grégrová
Anežka
Hrebiková
Jiří
Landa
Veronika
Boušová
60 % 70 % 60 %      
40 %  50 % 60 % 50 %    
70 % 70 %  70 % 70 % 70 %   
50 % 70 % 60 % 70 % 80 % 70 %   
60 % 70 % 70 % 70 %     
40 % 70 % 60 % 70 % 60 % 80 % 50 %  
70 % 70 % 50 % 80 % 80 % 90 % 80 % 80 %
50 % 80 %   60 %  60 %  

Nová scéna

Inscenace:
Jiří
Landa
Pavel
Širmer
Helena
Grégrová
Jan
Pařízek
Lukáš
Dubský
Michal
Novák
Anežka
Hrebiková
Veronika
Boušová
  80 %      
 70 % 80 %      
70 %        
70 % 60 %       
70 % 60 %       
70 % 70 % 80 % 80 % 70 % 60 % 50 %  
80 % 60 % 70 % 60 % 70 % 60 %   
40 %  40 %     60 %
60 %        
60 % 60 %       

420PEOPLE

Inscenace:
Jiří
Landa
Pavel
Širmer
Jiří
Koula
Veronika
Steffanová
Veronika
Boušová
50 % 60 % 60 % 100 % 80 %