Ondřej Novotný


Volby

Aktuální inscenace

inscenace, u kterých je autorem nebo spoluautorem:

Divadlo X10

A studio Rubín

Chemické divadlo

Chemické divadlo

inscenace, na kterých se podílí jako tvůrce:

Dramaturgie

Divadlo X10

Chemické divadlo

Chemické divadlo



Evidované jsou pouze inscenace uváděné od doby vzniku tohoto portálu, resp. zařazení divadla.