Pavel Ondruch


Volby

Aktuální inscenace (20)

inscenace, na kterých se podílí jako tvůrce:

...připravované inscenace...

Dramaturgie

Divadlo Ungelt

...aktuálně uváděné inscenace...

Režie

Divadlo Ungelt

Divadlo Různých Jmen

Dramaturgie

Divadlo Ungelt

Překlad

Divadlo Ungelt

Scéna

Divadlo Ungelt

Úprava

Divadlo Různých JmenEvidované jsou pouze inscenace uváděné od doby vzniku tohoto portálu, resp. zařazení divadla.