Pavel Ondruch


Volby

Aktuální inscenace

inscenace, na kterých se podílí jako tvůrce:

...připravované inscenace...

Dramaturgie

Divadlo Ungelt


...aktuálně uváděné inscenace...

Režie

Divadlo Ungelt

Divadlo Různých Jmen

Těšínské divadlo

Městské divadlo v Mostě

Dramaturgie

Divadlo Ungelt

Scéna

Divadlo Ungelt

Úprava

Divadlo Různých Jmen

Městské divadlo v MostěEvidované jsou pouze inscenace uváděné od doby vzniku tohoto portálu, resp. zařazení divadla.