Náš tip

Pro zobrazení redakčních tipů vyberte záložku a vyhledejte požadované divadlo / soubor. Kliknutím přehled otevřete.
V přehledu jsou uvedena pouze divadla, u kterých aktuálně evidujeme inscenaci zařazenou v kategorii "náš tip".
Číslo v závorce udává počet aktuálních tipů u daného divadla / souboru.


Regiony

Divadlo Husa na provázku

Amadeus (tj. Milovaný Bohem)Divadlo Husa na provázku - Amadeus (tj. Milovaný Bohem)
Inscenace Provázku je opulentní divadelní hostinou. I zde se Amadeus chová jako z řetězu utržený výrostek a skládá geniální hudbu. Antonio Salieri se prohlašuje za patrona všech průměrných a jeho frustrace ho dožene k zločinu. V notoricky známém duelu Salieri-Mozart poměřili své síly otec a syn Donutilové. Miroslav Donutil zaujal umírněným projevem a plnou soustředěností na modelování potměšilé postavy Salieriho, Martin Donutil dokázal být romantický, ale i živočišným hystriónem plným egoismu, který pramení z jeho naivního vidění okolního světa.
Nejbližší aktuální termíny:
9.2.  10.2.  29.3.
Tichý Tarzan (zcizené deníky fantoma erotické fotografie)Divadlo Husa na provázku - Tichý Tarzan (zcizené deníky fantoma erotické fotografie)
Divadlo Husa na provázku listuje deníky fantoma erotické fotografie. Miroslav Tichý z Kyjova, svými sousedy považovaný spíše za podivína a úchyla, je dnes pokládán za jednoho z nejvýznamnějších fotografů 20. století. Jeho život a podivuhodné dílo nastolují řadu otázek. Je tento radikální moravský outsider šílencem a zachycovatelem pravdy? Anebo je to jen zavrženíhodný voyeur? Ivana Hloužková ve velmi překvapivé roli...


Statut redakčního tipu je udělen takové inscenaci, kterou alespoň někteří členové redakce shledají jako nadprůměrnou či jinak výraznou. Zařazení je podmíněno tím, že jsme inscenaci zhlédli, následně také schválením. Záměrně však mezi doporučované inscenace sem tam zařazujeme i ty kontroverzní, s nejednoznačnými ohlasy, za předpokladu, že ve spektru ohlasů jsou i výrazně pozitivní reakce.