Náš tip

Pro zobrazení redakčních tipů vyberte záložku a vyhledejte požadované divadlo / soubor. Kliknutím přehled otevřete.
V přehledu jsou uvedena pouze divadla, u kterých aktuálně evidujeme inscenaci zařazenou v kategorii "náš tip".
Číslo v závorce udává počet aktuálních tipů u daného divadla / souboru.


Regiony

Divadlo Polárka

Naše třídaDivadlo Polárka - Naše třída
Autor v této hře jedinečně pojmenoval podstatu dějinných událostí 20. století i jejich důsledků až do nedávné minulosti. Ačkoliv vypráví o specifické dějinné události, nenávist k cizímu elementu, davová psychóza a krajní jednání, jehož se člověk dopouští pod tlakem okolností, jsou témata univerzální. V Polárce je podávají srozumitelnou formou, v emocionálním balení a za stupňované dusivé atmosféry. Herci svým kolektivním nasazením se postarali o silný divácký zážitek.
Redaktoři doporučující tuto inscenaci:
Lukáš Dubský, Pavel Širmer
Nejbližší aktuální termíny:
4.4.


Statut redakčního tipu je udělen takové inscenaci, kterou alespoň někteří členové redakce shledají jako nadprůměrnou či jinak výraznou. Zařazení je podmíněno tím, že jsme inscenaci zhlédli, následně také schválením. Záměrně však mezi doporučované inscenace sem tam zařazujeme i ty kontroverzní, s nejednoznačnými ohlasy, za předpokladu, že ve spektru ohlasů jsou i výrazně pozitivní reakce.