Hodnocení

Pro zobrazení hodnotících přehledů vyberte záložku a vyhledejte požadované divadlo / soubor. Kliknutím přehled otevřete.
Omezení typu inscenace:
Regiony

Praha

 

Divadlo Dobeška

Divadlo Sklep

Inscenace: Premiéra:  Redakce: Uživatelé:Recenze:Nejbližší termíny:
Mlýny
14.3.1991 
63 % 74 %
Besídka
 
69 %
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu. V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů.


Hodnocení inscenací redakcí

Divadlo Sklep

Inscenace:
Jiří
Landa
Lukáš
Holubec
Michal
Novák
Helena
Grégrová
40 % 70 % 80 % 60 %