Hodnocení

Pro zobrazení hodnotících přehledů vyberte záložku a vyhledejte požadované divadlo / soubor. Kliknutím přehled otevřete.
Omezení typu inscenace:
Regiony

 

Komorní scéna Aréna

Inscenace: Premiéra:  Redakce: Uživatelé:Recenze:Nejbližší termíny:
Zlatý osel
26.10.2019 
1 blog14.11., 9.12., 18.12.
Zimní slunovrat
25.5.2019 
55 % 1 blog25.11., 28.11., 1.12., 20.12.
Mandragora
16.3.2019 
63 % 1 recenze
1 blog
27.11., 29.11., 6.12., 10.12., 17.12.
Divadelník
12.1.2019 
72 % 2 recenze
1 blog
30.11., 13.12.
Komiks
27.10.2018 
53 % 2 recenze
1 blog
15.11., 4.12.
Zabiják Joe  náš tip!
9.6.2018 
78 % 73 % 2 recenze
1 blog
16.12.
Chacharije
24.3.2018 
70 % 76 % 1 recenze
1 blog
5.12.
Tři sestry
6.1.2018 
80 % 75 % 2 recenze
1 blog
Vyrozumění  náš tip!
21.10.2017 
75 % 84 % 2 recenze
1 blog
20.11., 21.11.
Smíření
3.6.2017 
70 % 85 % 2 recenze18.11.
Obraz
7.1.2017 
80 % 81 % 1 recenze
1 blog
3.12., 12.12., 19.12.
Hráči
2.2.2013 
90 % 88 % 4 recenze
2 blogy
Pozn.:
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu.
V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů, resp. jsou-li tyto přehledy k dispozici.


Hodnocení inscenací redakcí

Inscenace:
Lukáš
Dubský
Jiří
Landa
Michal
Novák
Kateřina
Jírová
80 % 80 %  70 %
70 % 70 %   
80 %    
70 %  80 %  
70 %    
80 % 80 %   
 90 %