Hodnocení

Pro zobrazení hodnotících přehledů vyberte záložku a vyhledejte požadované divadlo / soubor. Kliknutím přehled otevřete.
Omezení typu inscenace:
Regiony

Praha

 

Pomezí

Inscenace: Premiéra:  Redakce: Uživatelé:Recenze:Nejbližší termíny:
Na houbách
12.12.2019 
3.2., 3.2., 6.2., 6.2., 28.2.
Opisy
8.4.2019 
55 % 23.3., 27.3.
Popel a náprstky
6.11.2018 
68 % 19.2., 19.2., 30.3., 30.3.
Dům v jabloních
11.4.2018 
80 % 88 % 2 recenze
2 blogy
9.2., 27.2., 12.3., 31.3.
Prosíme nesahat! Ve vzpomínce na přední českou rodinu
2.5.2017 
90 % 1 recenze
Pozn.:
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu.
V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů, resp. jsou-li tyto přehledy k dispozici.


Hodnocení inscenací redakcí

Inscenace:
Pavel
Širmer
80 %