Hodnocení

Pro zobrazení hodnotících přehledů vyberte záložku a vyhledejte požadované divadlo / soubor. Kliknutím přehled otevřete.
Omezení typu inscenace:
Regiony

Praha

 

Pomezí

Inscenace: Premiéra:  Redakce: Uživatelé:Recenze:Nejbližší termíny:
Lístky, prosím
24.7.2019 
73 % 72 % 2 recenze
1 blog
Opisy
8.4.2019 
58 % 21.10., 24.10., 25.10., 1.11., 10.11.
Popel a náprstky
6.11.2018 
68 % 12.11., 12.11., 6.12.
Dům v jabloních
11.4.2018 
80 % 88 % 2 recenze
2 blogy
22.10., 30.10., 31.10., 3.11., 7.11.
Prosíme nesahat! Ve vzpomínce na přední českou rodinu
2.5.2017 
90 % 1 recenze
Pozn.:
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu.
V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů, resp. jsou-li tyto přehledy k dispozici.


Hodnocení inscenací redakcí

Inscenace:
Pavel
Širmer
Lukáš
Holubec
Pavla
Haflantová
70 % 70 % 80 %
80 %