Hodnocení

Pro zobrazení hodnotících přehledů vyberte záložku a vyhledejte požadované divadlo / soubor. Kliknutím přehled otevřete.
Omezení typu inscenace:
Regiony

Praha

 

Pomezí

Inscenace: Premiéra:  Redakce: Uživatelé:Recenze:Nejbližší termíny:
Na houbách
12.12.2019 
Lístky, prosím
tip redaktora! Tip od redaktora: Lukáš Holubec
24.7.2019 
73 % 71 % 2 recenze
1 blog
20.7., 21.7., 23.7., 24.7., 25.7.
Opisy
8.4.2019 
55 % 19.9.
Popel a náprstky
6.11.2018 
68 %
Dům v jabloních
tip redaktora! Tip od redaktora: Pavel Širmer
11.4.2018 
80 % 88 % 2 recenze
2 blogy
11.8., 12.8., 13.8., 25.8., 26.8.
Prosíme nesahat! Ve vzpomínce na přední českou rodinu
2.5.2017 
90 % 1 recenze
Pozn.:
Uvedené procentní hodnocení u inscenací je automaticky vypočteným a podle matematických pravidel zaokrouhleným průměrem z hodnocení členů redakce a uživatelů tohoto portálu.
V tabulce se zobrazují pouze inscenace aktuálního repertoáru divadla.
Nejbližší termíny představení se zobrazují pouze u divadel, která využívají službu zařazení měsíčních programových přehledů, resp. jsou-li tyto přehledy k dispozici.


Hodnocení inscenací redakcí

Inscenace:
Pavel
Širmer
Lukáš
Holubec
Pavla
Haflantová
70 % 70 % 80 %
80 %